KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG UDSAT

KOM MED OG VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

KONFERENCEN ARRANGERES AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej til RING 5 til konference på Christiansborg i januar.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Ny dato annonceres her, når haves, så hold øje med siden og følg Nej til RING 5 på Facebook.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Aktivitetshistorik

Herunder en oversigt over en række møder, aktiviteter og demonstration som foreningen gennemfører eller deltager i. I det omfang at der er bilag eller andet materiale som uddyber aktivitetens indhold eller resultat er dette vedhæftet. Aktuelle nyheder annonceres også via Facebook siden og gruppen.

Kommende aktiviteter 2019

Møde med Transportminister Benny Engelbrecht -13. december 2019

Tidligere aktiviteter i 2019

Møde med Venstre Folketingsmedlemmerne Morten Dahlin & Morten Fuglede -21. november 2019

Møde med Transportordfører Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti – 13. november 2019

Høring om RING 5 på Christiansborg – 5. november 2019

Borgermøde i Birkerød Kømandsforening –14. november 2019

Styregruppemøde – 5. december 2019

Borgermøde i Tunehallen – 24. januar 2020

Folkemødet på Bornholm 2020 – 11. juni-14. 2020

Ministermøde på Christiansborg 2019

Folkemødet på Bornholm 2019

Borgermøder 2019

Protester 2019

Tidligere aktiviteter 2018 og tidligere.

Høring på Christiansborg 2016

Vælgermøde 2015

Helsingørmødet 2013

RING 5-konference 2012

Pressemeddelelser

Høring om Fingerplanen 2019

Regional udvikling

Afholdte borgermøder

Nyhedsbrevsarkiv

Folkemødet på Bornholm

Ministerbrev og svar 2011

Folketingsforslag 2015

Arrangementer og aktiviteter vi planlægger

Op til kommunevalget 2017 er vi i gang med en spørgeskema undersøgelse af samtlige kandidaters mening om Ring 5 og transportkorrridoren i de berørte kommuner.

Forslag i folketinget

Den 20.oktober 2015 fremsattes et forslag i folketinget om afskaffelse af transportkorridoren. Se her aktiviteter, der knytter sig til dette forslag. 

 Øvrige afholdte arrangementer

Breve og Indlæg i den offentlige debat