INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Aktivitetshistorik

Herunder en oversigt over en række møder, aktiviteter og demonstration som foreningen gennemfører eller deltager i. I det omfang at der er bilag eller andet materiale som uddyber aktivitetens indhold eller resultat er dette vedhæftet. Aktuelle nyheder annonceres også via Facebook siden og gruppen.

Kommende aktiviteter 2019

Møde med Transportminister Benny Engelbrecht -13. december 2019

Tidligere aktiviteter i 2019

Møde med Venstre Folketingsmedlemmerne Morten Dahlin & Morten Fuglede -21. november 2019

Møde med Transportordfører Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti – 13. november 2019

Høring om RING 5 på Christiansborg – 5. november 2019

Borgermøde i Birkerød Kømandsforening –14. november 2019

Styregruppemøde – 5. december 2019

Borgermøde i Tunehallen – 24. januar 2020

Folkemødet på Bornholm 2020 – 11. juni-14. 2020

Ministermøde på Christiansborg 2019

Folkemødet på Bornholm 2019

Borgermøder 2019

Protester 2019

Tidligere aktiviteter 2018 og tidligere.

Høring på Christiansborg 2016

Vælgermøde 2015

Helsingørmødet 2013

RING 5-konference 2012

Pressemeddelelser

Høring om Fingerplanen 2019

Regional udvikling

Afholdte borgermøder

Nyhedsbrevsarkiv

Folkemødet på Bornholm

Ministerbrev og svar 2011

Folketingsforslag 2015

Arrangementer og aktiviteter vi planlægger

Op til kommunevalget 2017 er vi i gang med en spørgeskema undersøgelse af samtlige kandidaters mening om Ring 5 og transportkorrridoren i de berørte kommuner.

Forslag i folketinget

Den 20.oktober 2015 fremsattes et forslag i folketinget om afskaffelse af transportkorridoren. Se her aktiviteter, der knytter sig til dette forslag. 

 Øvrige afholdte arrangementer

Breve og Indlæg i den offentlige debat