Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Afholdte borgermøder

Referater fra afholdte Ring 5-borgermøder

Referat fra debatmødet den 07.09.2011

Stort set politisk enighed om Ring 5 prægede debatmøde

Borgerne sad og stod som sild i en tønde, da foreningen Nej til Ring 5 inviterede til debatmøde om Ring 5 på Ninas Naturcafé i Kirkelte onsdag aften. 

Mere end 100 borgere var mødt op, men hvis de var kommet for at overvære et politisk slagsmål om Ring 5, så gik de forgæves. Til trods for at alle partier var repræsenteret, var det kun Niels Westy fra Liberal Alliance, der ikke ville udelukke, at han en dag ville stemme for anlæggelsen af Ring 5. Men han ville heller ikke love at gøre det. Hos alle de andre partier var der modstand mod Ring 5-planerne   

Maria Gjerding fra Enhedslisten havde det nemt, for hun kunne oplyse, at Enhedslisten er imod enhver form for udbygning af motorveje i Danmark. Partiet satser i stedet på en udbygning af den kollektive trafik.

Pia Olsen Dyhr, som er trafikpolitisk ordfører for SF oplyste, at også SF som parti er ubetinget modstander af Ring 5 og pointerede, at der skal findes andre og mere miljøskånsomme løsninger på de trafikale udfordringer.  Også SF vil prioritere den kollektive trafik højt og Pia Olsen Dyhr henledte i øvrigt opmærksomheden på, at der slet ikke er afsat penge til det voldsomt dyre Ring 5-projekt i 2020-planen. 

Også Kristine Thrane fra S slog på de miljømæssige udfordringer der ligger i vores trafikale vaner og lovede at arbejde for, at de penge, der evt. måtte være afsat til Ring 5 i stedet skal bruges på en opgradering af den kollektive trafik. Fra salen nævnte flere kritikere, at hovedparten af folketingskandidaterne for S glider af på spørgsmål om Ring 5, og at det er meget utrygt for partiets vælgere, at der tilsyneladende er stor intern uenighed i S om Ring 5-planerne. Bl.a. den trafikpolitiske ordfører Magnus Heunicke er flere gange citeret for at sige ”hellere i går end i morgen” om en anlæggelse af Ring 5 og regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussens uforbeholdne begejstring for projektet er almindelig kendt.   

Også hos C har der tidligere været forskellige opfattelser af, om Ring 5 var en god eller dårlig idé, idet Lars Barfoed i sin tid som transportminister flere gange udtrykte sin tilslutning til projektet. Men Lars Carstensen kunne oplyse, at både han selv og partiformand Lars Barfoed i dag betragter Ring 5-planerne som forældede og at de trafikale udfordringer efter de konservatives opfattelse skal løses ad anden vej, men prioriteres højt, idet fremkommelighed er vigtigt.   

Anne Ehrenreich fra Venstre gjorde tilsvarende opmærksom på, at der er brug for en bedre infrastruktur i Nordsjælland, men heller ikke hun mente, at Ring 5 er svaret. Også hun lovede at arbejde for en forbedring af den kollektive trafik og en udbygning af det eksisterende vejnet og lagde blandt andet vægt på, at det er vigtigt at motivere borgerne til at benytte S-tog, f.eks. ved at sørge for, at der er parkeringsmuligheder ved stationerne.

Christian Friis Bach (B) var desværre blevet opholdt af et andet møde, men sendte besked om, at han trygt ville lade Pia Olsen Dyhr fra SF tale for sig, da de er helt enige i deres syn på Ring 5-planerne. 

Fra de fremmødte blev der udtrykt stor skepsis overfor, om folketingskandidaterne og deres respektive partier står ved deres modstand, når der en dag bliver realitetsforhandlinger, idet der især fra svensk side presses hårdt på for at få flyttet en stor den af den svenske godstransport over på dansk jord med det ene formål at presse prisen på svenske virksomheders transportomkostninger.

Mange opfordrede til, at der skal foretages en skarp opdeling af, hvilke trafikløsninger, der tjener svenske interesser og hvilke der tjener lokale interesser og herefter alene fokuseres på at løse de lokale udfordringer. 

Der blev fra flere sider opfordret til, at politikerne nu viser en klar vilje til at beskytte natur, rekreative områder og dyreliv i Nordsjælland, idet borgerne i stort omfang har bosat sig i Nordsjælland netop på grund af disse værdier. Det blev foreslået at tilplante transportkorridoren og slette arealreservationen, der nu har ligget tungt henover et areal på mere end 70 km2 i godt 40 år.  

Pia Olsen Dyhr fra SF oplyste, at en Natura 2000-registrering, som f.eks. Mølleådalen har, er en EU-beskyttelse af helt særlig natur og principielt umuliggør at føre en motorvej igennem området og at evt. forsøg herpå helt sikkert vil medføre sagsanlæg mod den danske stat. 

Således var mødet præget af bred enighed om, at Ring 5 er en forældet vision og ikke hører hjemme i den nordsjællandske natur, men at infrastrukturen levner plads til forbedringer, især i den kollektive trafik, der langt fra fungerer optimalt.  

Kirkelte

Kom til valg/debatmøde onsdag den 07.09.2011

Foreningen Nej til Ring 5 har valgt at arrangere et valg/debatmøde om Ring 5.
 
Mødet finder sted
 
onsdag den 07.09.2011 kl. 19.30 på Ninas Naturcafé, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød.
  
Det er vigtigt for os at give de mange interesserede borgere i regionen en bred viden om kandidaternes holdning til dette projekt. Derfor ønsker vi at samle så mange kandidater som muligt, både tilhængere, modstandere og tvivlere.

Flere folketingspolitikere og kandidater har allerede tilkendegivet, at de gerne vil deltage i mødet.

Deltagerliste følger snarest.
 
Kom og hør hvad din foretrukne folketingskandidat mener om Ring 5.

Tilmelding ikke nødvendig.

Fredensborg

Borgermøde om RING 5

Der er store planer for trafikinfrastrukturen i Nordsjælland. Folketinget skal i løbet af de næste par år tage stilling til en investering på måske 50 mia. kr. for at skabe en ny jernbane og motorvejsforbindelse fra Helsingør til Køge. Den vil skære sig gennem nordsjællandske skov- og naturområder og en række landsbyer i Fredensborg kommune vil blive ramt.

Foreningen Nej til Ring 5 indbyder til debatmøde om planerne på 

Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Torsdag den 16. juni 2011, kl. 19.30

Med følgende program:

1.       19.30:Indledning og velkomst ved foreningen Nej til Ring 5

2.       19.40:Hvad går planerne egentlig ud på – kan de hjælpe til at løse de trafikproblemer, som Fredensborgs borgere oplever i hverdagen. 

v. Henrik Sylvan, tidligere projektleder på IBU’s ring 5 projekt, nu direktør i Transport Data Lab

3.       20.05  Ring 5 – Nordsjællandske trafikbehov og muligheder. 

V.Troels Brandt, Naturparkens venner

4.       20.30  Paneldiskussion mellem salen og Fredensborgs politikere. En repræsentant for hvert af partierne i Fredensborg byråd svarer på spørgsmål og deltager i diskussion med salen.

Arrangør: Foreningen Nej til Ring 5, www. Nejtilring5.dk

Ordstyrer: Borgmester Thomas Lykke Pedersen

Mødet er afholdt

Referat:

Der har d. 16 juni været afholdt borgermøde i Fredensborg Kommune på Rådhuset med oplæg af Henrik Sylvan, tidligere projektleder på IBU’s Ring 5-projekt, nu direktør i Transport Data Lab og Troels Brandt, Naturparkens venner.

Henrik Sylvan redegjorde for IBU’s visioner om at forbinde hele Europa trafikalt, dels med en fast forbindelse over Helsingborg-Helsingør, dels via et motorvejsprojekt (Ring 5) videre fra Helsingør til Fehmern. Han lagde ikke skjul på, at Ring 5 vil blive et meget stort projekt med op imod 50.000 køretøjer i døgnet, dels danske bilister, men også skandinavisk industri, der vil kunne flytte ganske store godsmængder fra den nuværende sø-rute (med Trelleborg som udgangspunkt) til vej og bane og med Sjælland som trafikalt knudepunkt.  

Troels Brandt redegjorde for, hvilke fatale konsekvenser dette vil få for vores naturværdier i Nordsjælland, hvoraf mange er fredet og f.eks. Mølleådalen Natura 2000-beskyttet. Derudover redegjorde Troels Brandt for, hvor lidt aflastning af det eksisterende vejnet Ring 5 vil medføre og hvordan en sådan aflastning kan etableres langt mere effektfuldt, hensigtsmæssigt og med større hensyntagen til miljø og befolkning.

Derefter var der paneldiskussion mellem salen og Fredensborgs politikere. En repræsentant for hvert af partierne i Fredensborg byråd svarede på spørgsmål og deltog i diskussionen med salen.Lokalpolitikerne i byrådet var langt overvejende modstandere af Ring 5 – kun Venstre oplyste at være uafklaret og indbyrdes uenige om projektet. Alle anerkendte, at der var lokale trafikale udfordringer, men kun et par af Venstres medlemmer så Ring 5 som løsningen på disse.

Det er jo glædeligt at Fredensborg Kommune næsten står enigt i deres stillingtagen, og dermed sammen med efterhånden flere og flere andre kommuner forholder sig skeptisk og kritisk til projektet.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)