Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Pressemeddelelser

PRESSEMEDDELSE

Kommunalvalgets første resultat er klar: sejlivede Ring 5 skal aflives.

Pressemeddelelse 03.11.2021

Tro ikke at den forhadte Ring 5-motorvej i hovedstadsområdet er et afsluttet kapitel, selvom den ikke var med i regeringens infrastrukturplan fra foråret. Fra Helsingør til Køge ligger fortsat et areal reserveret til motorvejen (den såkaldte transportkorridor). Det er mistænkeligt, at Socialdemokratiet og Venstre på Christiansborg afviser at frigive arealet. Det kan kun tolkes på den måde, at man vil forbeholde sig muligheden for i fremtiden at kunne genoplive Ring 5, hvis det skulle vise sig opportunt. Ring 5 er lagt i politisk koma, men er langtfra død.

For borgermodstanden mod Ring 5 handler næste, vigtige skridt derfor om at få frigivet arealerne reserveret til motorvejen; kun på den måde har borgerne vished for at Ring 5-motorvejen aldrig kommer til at skære sig tværs gennem fingerplanens grønne kiler.

En spritny meningsmåling gennemført af foreningen Nej Til Ring 5 blandt alle byråds- og regionsrådskandidater i de Ring 5-truede kommuner og regioner viser, at de nye byråd bliver tungt besat med politikere, som er dedikerede modstandere af både Ring 5 og den tilknyttede arealreservation. Totalt er der gennemført 443 interview, og resultaterne er klare: for hver kandidat, der vil arbejde for Ring 5 og for bevarelse af arealreservationerne er der mere end 5 kandidater, der vil arbejde imod.

Resultaterne er en knyttet næve rettet mod især Socialdemokratiet og Venstre på Christiansborg, som åbenlyst er ude af trit med folkestemningen og deres lokale politikere, når de fortsat afviser at frigive arealerne reserveret til Ring 5. Ved det forestående kommunalvalg vil demokratiets tandhjul falde i hak og politikerne på Christiansborg må rette ind efter kravene fra lokale borgere og politikere: der skal hverken nu eller i fremtiden anlægges en 5. ringmotorvej i hovedstadsområdet. Garantien, som de lokale politikere vil afkræve Folketinget er en frigivelse af de reserverede arealer.

Med sikkerhed for, at borgermodstanden efter kommunalvalget nu vil trænge ind i samtlige byrådssale i de Ring 5-truede kommuner, afholder foreningen Nej Til Ring 5 konference på Christiansborg den 14. december for at bære det lokale pres helt ind i Folketinget. Foreningen opfordrer borgere og politikere fra Ring 5-land til at deltage i konferencen og vise, at lokalt sammenhold kan dreje demokratiets helt store tandhjul. Tilmelding på hdj@kirkelte.dk. 

Vedlagt: hovedresultater fra meningsmåling af byrådskandidaternes og regionrådskandidaternes holdning til Ring 5 og arealreservationerne til Ring 5.

For mere information og eventuel henvisning til lokale kandidater om emnet:
Foreningen Nej Til Ring 5:

Stor høring i Folketinget om transportkorridorens fremtid

Pressemeddelelse 25.05.2016

Så er det nu – stor høring i Folketinget om transportkorridorens fremtid

Transportminister Hans Christian Schmidt,  de tre forslagsstillere til folketingsbeslutningen om at ophæve Ring 5 transportkorridoren – Mette Abildgaard (C), Maria Reumert Gjerding (Ø) og Martin Lidegaard (B) samt Folketingets transportudvalg indkalder nu til en stor offentlig høring i Folketinget om Ring 5 og transportkorridorens fremtid.

Formanden for foreningen Nej til Ring 5 Iben Larsen er glad for, at der nu for alvor bliver taget fat i sagen: ”For os, der bor i området har det jo længe været helt uforståeligt, at der stadig ligger en 40 år gammel transportkorridor til en motorvej lige lukt igennem bevaringsværdige landsbyer, store fredede mose- og skovområder,  Mølleådalen og de nyligt udpegede UNESCO-områder omkring Kirkelte og Store Dyrehave.

Enhver med fornuften i behold ved jo, at der aldrig skal en motorvej gennem disse unikke og helt uerstattelige områder.

Vi har altså en mere end 40 år gammel transportkorridor og vi ved at den ikke skal udnyttes. Så må fornuften jo tilsige at den ophæves, således at de borgere,  der bor i området kan få samme rettigheder til at disponere over deres ejendom som andre borgere i Danmark. Alt andet vil være usagligt”.

Formanden tilføjer:

”Det er jo ikke meningen at de mange værdifulde naturområder i transportkorridoren skal plastres til med nybyggeri, når vi er kommet af med korridoren – mange områder skal som led i den almindelige kommuneplanlægning og de fortløbende fredningsprocesser fortsat være natur til glæde for den brede befolkning i Københavns- og Nordsjællandsområdet.

Denne høring er en enestående chance for borgerne i og omkring transportkorridoren til at blive hørt og vi opfordrer alle med interesse i sagen til at deltage i høringen.

Høringen finder sted i Folketingets Fællessal den 9. juni kl. 13.00 – 17.00. Til stede vil blandt andet være flere nordsjællandske borgmestre, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening,  trafikforskere fra DTU, Vejdirektoratet, foreningen Nej til Ring 5og mange flere.

Nej til Ring 5 vil være behjælpelige med at sikre transport – send en mail med navn og adresse til mailadressen:  nejtilring5@nejtilring5.dk, så sørger vi for tilmelding. Husk at angive om du har brug for hjælp til transporten. Der gælder et først-til- mølle princip ved tilmeldingen”.

Iben Larsen, formand

Foreningen Nej til Ring 5

2015 De nordsjællandske borgmestre presser på for at få nedlagt transportkorridoren

Pressemeddelelse 02.10.2015

De nordsjællandske borgmestre presser på for at få nedlagt transportkorridoren

Borgmestrene fra Fredensborg, Allerød, Egedal, Furesø og Hillerød har sammen med foreningen Nej til Ring 5 netop igen afsendt et fælles brev, denne gang til den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og den nye erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, hvori de opfordrer til at ophæve den transportkorridor, der siden 1970’erne har været reserveret som et 1 km bredt bælte til motorvej, jernbane og forsyningsledninger tværs gennem Nordsjælland.

Transportkorridoren har de sidste 40 år alene været anvendt til forsyningsledninger, men har i de senere år været foreslået som en mulig placering af en ny ring 5-forbindelse mellem Helsingør og Køge – en forbindelse, som dog ikke synes at have  mødt den store politiske accept på Christiansborg. Dels fordi en ring 5 ikke vil løse trafikproblemerne i Nordsjælland, dels fordi korridoren går gennem adskillige yderst værdifulde naturområder.

Korridoren går eksempelvis gennem arealer omkring Kirkelte og parforce-skoven Store Dyrehave, som netop er udnævnt som kulturarv og dermed har opnået Unesco-beskyttelse. Desuden går korridoren gennem Natura 2000-beskyttede områder ved Mølleådalen, der i dag tjener som et helt unikt og naturrigt åndehul for nordsjællandske borgere og blandt andet omfatter store skovarealer, naturparker, moser, enge og søerne Buresø, Bastrup, Farum, Furesøen samt Lyngby sø. Mølleådalen er levested for adskillige sjældne og truede dyrearter.

Omkring 20 gamle landsbymiljøer ligger også i eller lige omkring korridoren og det er svært for borgere at sælge eller udbygge ejendomme, der ligger i korridoren, fordi det – efter 40 år – stadig er så uvist, hvad korridorreservationen  kan medføre.

Borgmestrene ønsker derfor at få gjort op med transportkorridoren. Den er alt for stor en belastning for kommunernes udvikling – og for borgernes muligheder for at benytte og udvikle deres nærmiljøer.

Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5, udtrykker optimisime i forhold til transportkorridorens endeligt: ”På vores velbesøgte vælgermøde inden folketingsvalget viste der sig stor politisk opbakning til at få gjort op med korridoren – fra alle sider af folketingssalen. Og flere politikere lovede at fremsætte eller støtte et lovforslag omkring nedlæggelse af korridoren. Nu fornyer vi henvendelsen til ministrene for at fastholde fokus, så sagen ikke går i glemmebogen”.

Yderligere information:

Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg Kommune tlf. 25 29 19 42

Willy Eliasen, borgmester Egedal Kommune tlf. 24 24 31 77

Jørgen Johansen, borgmester Allerød Kommune tlf. 22 24 17 20

Ole Bondo Christensen, borgmester Furesø kommune tlf. 72 16 52 00

Dorte Meldgaard, borgmester Hillerød Kommune tlf. 72 32 00 03

Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5 tlf. 30 10 48 10

Foreningen Nej til Ring 5 arrangerer vælgermøde tirsdag 9. juni 2015 kl. 19.30

Pressemeddelelse 29. maj 2015

Vælgermøde om den 45 år gamle transportkorridor som stadig lammer Nordsjællands udvikling

Foreningen  Nej til Ring 5 vil nu have endeligt gjort op med planerne om en motorvej, tungtrafikbane og jernbane tværs ned gennem Nordsjælland.

Foreningen har i årevis kæmpet for at få fjernet Ring 5 fra den politiske dagsorden, hvilket heldigvis er lykkedes. Nu beder foreningen kommende folketingskandidater om svar på, hvad der skal ske med transportkorridoren, når nu Ring 5 ikke længere for alvor er på dagsordenen. Og på hvad de så i øvrigt tænker om fremtidens infrastruktur i Nordsjælland.

De 5 nordsjællandske borgmestre fra Egedal, Allerød, Hillerød, Fredensborg og Furesø har allerede i efteråret 2014 i samarbejde med Nej til Ring 5 anmodet miljøministeren om at påbegynde arbejdet med at få indskrænket eller afskaffet transportkorridoren – dog foreløbig uden resultat.

”Det er jo helt urimeligt, at ejendomsejere og kommuner den dag i dag er hæmmet af en massiv transportkorridor, der blev vedtaget for over 40 år siden – 1 km bred fra nord til syd.  Længe før vi fik fredningsplaner og Natura 2000-beskyttelse af Nordsjællands mange fine naturområder, landsbyer mv.

Transportkorridoren betyder, at kommuner ikke kan skabe udvikling på store arealer og at mange ejendomsejere ikke kan sælge eller ombygge deres ejendomme. Selv om der faktisk stort set er politisk enighed om, at der ikke skal anlægges en Ring 5”, udtaler Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5.

”Desuden passer linieføringen i transportkorridoren slet ikke med nutidens infrastrukturbehov. Derfor afholder vi et vælgermøde, hvor vi udspørger folketingskandidaterne om deres holdninger til transportkorridoren og den fremtidige infrastruktur i Nordsjælland. Vi mener, at transportkorridoren skal nedlægges – eller i det mindste indskrænkes væsentligt – snarest muligt.”

 Foreningen Nej til Ring 5 arrangerer et vælgermøde på Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød

 tirsdag 9. juni kl. 19.30,

hvor du kan møde de lokalt opstillede folketingskandidater og også få lejlighed til at stille spørgsmål.

Følgende folketingskandidater deltager:  Nick Hækkerup (A), Martin Lidegaard (B), Mette Abildgaard (C), Gitte Hemmingsen(DF), Teis Volstrup (SF), May-Britt Kattrup (LA), Maria Reumert Gjerding (Ø), Tinne Borch Jacobsen (V), Christian Poll (Å), Stig Grenov (KD).

De nordsjællandske borgmestre vil have gjort op med transportkorridoren

Pressemeddelelse    17.nov. 2014

Borgmestrene fra Fredensborg, Allerød, Egedal, Furesø og Hillerød har sammen med foreningen Nej til Ring 5 netop sendt et fælles brev til miljøminister Kirsten Brosbøl, hvor de opfordrer til et møde om at ophæve og/eller indskrænke den transportkorridor, der siden 1970’erne har været reserveret som et 1 km bredt bælte til motorvej, jernbane og forsyningsledninger tværs gennem Nordsjælland.

Transportkorridoren har de sidste 40 år alene været anvendt til forsyningsledninger, og man har også foreslået den som en mulig placering af en ny ring 5 forbindelse mellem Helsingør og Køge – en forbindelse, som dog ikke har mødt den store politiske accept i debatten de senere år. Dels fordi en Ring 5 ikke vil løse trafikproblemerne i Nordsjælland, dels fordi korridoren går gennem adskillige yderst værdifulde naturområder, der siden 1970’erne er blevet fredet.

Korridoren går eksempelvis gennem arealer omkring Kirkelte og parforce-skoven Store Dyrehave og rammer også Natura 2000-beskyttede områder ved Mølleådalen, der i dag tjener som et helt unikt og naturrigt åndehul for nordsjællandske borgere og blandt andet omfatter store skovarealer, naturparker, moser, enge og søerne Buresø, Bastrup, Farum, Furesøen samt Lyngby sø.

Mølleådalen er tillige levested for adskillige sjældne og truede dyrearter. Omkring 20 gamle landsbymiljøer vil desuden blive hårdt ramt af en eventuel udnyttelse af korridoren. Og det er allerede meget svært for borgere at sælge ejendomme, der ligger i korridoren, fordi det – efter 40 år – stadig er så uvist, hvad korridorreservationen eventuelt kan medføre.

Borgmestrene ønsker derfor at få gjort op med transportkorridoren og drøfte mulighederne for at indskrænke korridoren areal og anvendelsesmuligheder – hvis det da ikke er muligt at ophæve den helt. Det er alt for stor en belastning på kommunernes udvikling – og på borgernes muligheder for at udvikle og udbygge deres nærmiljøer.

Yderligere information:

Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg Kommune tlf. 25 29 19 42

Willy Eliasen, borgmester Egedal Kommune tlf. 24 24 31 77

Jørgen Johansen, borgmester Allerød Kommune tlf. 22 24 17 20

Ole Bondo Christensen, borgmester Furesø kommune tlf. 72 16 52 00

Dorte Meldgaard, borgmester Hillerød Kommune tlf. 72 32 00 03

Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5 tlf. 30 10 48 10

Kommune og Regionsvalg 2013

Pressemeddelelse 06-11-2013

Massiv modstand mod Ring 5 hos kommende lokalpolitikere

Foreningen Nej til Ring 5 har netop afsluttet en omfattende undersøgelse blandt opstillede kandidater til kommune- og regionsvalget i november, hvor man har udbedt sig de kommende lokalpolitikeres holdning til den såkaldte Ring 5, en mulig ny motorvej og godsbane, der skal forbinde Sverige og Norge med det europæiske kontinent. Og modsat valget i 2009 synes der nu at være massiv modstand mod Ring 5-projektet, som efter næsten 80% af de adspurgte politikeres mening i høj grad vil ødelægge fredet natur og miljø, landsbyer og historiske mindesmærker.  

”Vi har udsendt et meget stort antal spørgeskemaer, og mange kandidater har midt i travlheden op til valget taget sig tid til at svare på skemaet. Det er vi meget glade for”,  fortæller formanden for græsrodsforeningen Nej til Ring 5, Iben Larsen. ”Den gode nyhed er, at 73% af de svarende – tværs over partier og lister – klart siger, at Ring 5 efter deres opfattelse er en rigtig dårlig ide, mens kun 22% mener, at Ring 5 kan være en god ide.

Politikerne har også haft lejlighed til at begrunde deres holdning i undersøgelsen ud fra både positive og negative udsagn om Ring 5. Af svarene kan vi se, at vores arbejde i foreningen må siges at have båret frugt, selv om vi ikke er i mål endnu. Især blandt de opstillede regionskandidater er der nu markant flere modstandere af Ring 5-projektet end tidligere.”

Foreningens primære formål med undersøgelsen er at give medlemmer, støtter og andre interesserede vælgere indsigt i, hvor deres foretrukne parti eller liste står i denne sag. Ikke fordi det er lokalpolitisk, at en sådan beslutning skal tages. Men fordi det er lokal- og regionspolitikerne, der er de primære til at påvirke Folketinget, som efter planen skal behandle Ring 5-planerne meget snart.

Derfor kan man også på hjemmesiden http://www.nejtilring5.dk se, hvad de forskellige kandidater har svaret, før man skal til stemmeboksen den 19. november.

”Hvis modstanden mod Ring 5 er så massiv, som svarene i denne undersøgelse tyder på”, slutter Iben Larsen, ”må næste trin være at få skrinlagt planerne og gerne indskrænket arealreservationen i transportkorridoren, så borgerne langs korridoren ikke længere skal have restriktioner og begrænsninger af en unødvendig plan, der blev lavet i 1960’erne – længe før natur og miljø var rigtigt på dagsordenen. Det er der en del lokalpolitikere, som allerede efterspørger – husk at stemme på netop dem!”

Hjemmesiden http://www.nejtilring5.dkhar opdateringer og specificerede svarresultater. Undersøgelsen er gennemført som en webundersøgelse, direkte til alle de opstillede kandidater i de kommuner, der gennemskæres eller grænser op til transportkorridoren. Det drejer sig om kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Greve, Helsingør, Hillerød, Høje Taastrup, Hørsholm, Roskilde og Solrød samt Region Hovedstadens kandidater.

Vedhæftet: Diagrammer fra undersøgelsen

Yderligere oplysninger:

Formand Iben Larsen/Nej til Ring 5

e-mail: iben@nejtilring5.dk

mobil: 3010 4810

Maj 2013: Pressemeddelelse

Stort borgermøde om HH-forbindelsen og Ring 5

Torsdag den 30. maj inviterer foreningen Nej til Ring 5 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening til debatmøde på Kulturværftet i Helsingør, hvor alle interesserede borgere kan få mere at vide om, hvad en evt. fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør – og en deraf følgende motorvej og godsbane tværs ned gennem Nordsjællands smukkeste, og mange steder fredede, natur – vil have af konsekvenser for livet, miljøet og infrastrukturen i resten af Nordsjælland.

Mødet vil starte med oplæg fra, naturligvis arrangørerne, men også de fremmeste objektive trafikforskere fra Københavns og Roskilde Universitet, som giver deres bud på, hvad en sådan planlægning kan afstedkomme. Desuden vil Helsingørs nuværende og tidligere borgmester, Johannes Hecht Nielsen og Per Tærsbøll, gøre rede for, hvad HH-forbindelsen efter deres mening kan betyde for Helsingør.

Endelig bliver der lejlighed til at høre et par af naboerne, borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, og borgmester Willy Eliasen, Egedal Kommune, som er knap så begejstrede for udsigten til at få en tre-sporet motorvej og en tunggodsbane ned gennem enestående natur og fredede områder i deres kommuner.

”Det er jo stadig sådan, at stærke kræfter i Helsingør og Helsingborg arbejder kraftigt for HH-Ring 5-forbindelsen, som efter vor mening ikke alene vil tjene Helsingør dårligt, men også smadre fredet natur og ikke mindre end 70 landsbyer ned gennem Nordsjælland, alene for at løse svenskernes problemer med  massiv godstrafik i Skåne”, udtaler Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5.

”De nuværende politikere i dels Helsingør Byråd, dels Regionsrådet, snakker ganske vist om at skabe grundlaget for et ”vækstforum” i Helsingør, men de er ligesom ikke rigtigt klar over, at vækst ikke kommer ved at slagte færgerne og erstatte dem med en motorvej og godstunnel ved Espergærde, så trafikken sydover bare suser forbi.  Og resten af Nordsjælland skal betale så betale prisen. Derfor har vi arrangeret mødet og håber på en livlig debat – med mange forskellige synspunkter”, slutter Iben Larsen.

Mødet foregår som sagt på Kulturværftet, Lille sal, kl. 19-22

·       Se program for mødet – vedhæftet

·       Se http://www.nejtilring5.dk

·       Kontakt Iben Larsen, formand, foreningen Nej til Ring 5, 3010 4810Kontakt  Helle Øelund, formand Danmarks Naturfredningsforening Helsingør, 2361 7101

8.11.2012 Pressemeddelelse

 Ring 5 erklæret død på Christiansborg

Ved tirsdagens konference om Ring 5 på Christiansborg erklærede både landspolitikere og lokalpolitikere, at den for 40 år siden planlagte motorvej og godsbaneforbindelse, Ring 5 fra Helsingør uden om København til Køge, er en død sild.

”Afliv den tåbelige og for længst forældede plan”, ”Intet behov for en Ring 5 i Nordsjælland, da den slet ikke løser trængselsproblemerne”, ”Se så at få fjernet den transportkorridor, den ødelægger alle nye initiativer på 42. år”, ”Brug pengene på mere påtrængende trafikprojekter i Nordsjælland”, lød udmeldingerne fra 4 nordsjællandske borgmestre fra Allerød, Egedal, Hillerød og Fredensborg. Og repræsentanter fra Folketingets trafikudvalg fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten havde heller ikke meget positivt at sige om projektet.

Kim Christiansen (DF), Henning Hyllested (Enhedslisten), Martin Geertsen (V) og Jonas Dahl (SF) erklærede faktisk alle som én, at de næppe ser projektet realiseret i deres politiske levetid. Og Liberal Alliances trafikordfører Leif Mikkelsen havde også forud for mødet meddelt, at partiet ikke støtter en Ring 5.

Det støttes ellers ivrigt af borgmesteren i Helsingør, Johannes Hecht-Nielsen (V), som længe har ønsket sig en fast forbindelse over Øresund i det nordlige og har en overbevisning om, at det kan skabe vækst i Nordsjælland.  Ikke mindst i Helsingør/Helsingborg området. Og repræsentanten for Regionsrådet, Lars Gårdhøj (S), talte også ivrigt for at bibeholde ideen om en Ring 5.

Men borgmestrene Erik Lund (K), Allerød, Willy Eliasen (V), Egedal, Kisten Jensen (A), Hillerød og Thomas Lykke Pedersen (A), Fredensborg var enige:” Regionsrådet har overhovedet ikke føling med, hvad der sker i området, de er ikke lydhøre over for de ønsker og behov, vælgerne har, der skal anderledes løsninger og prioriteringer på bordet. Vi kan kigge på den faste forbindelse over Sundet, men der skal helt andre løsninger til for at forbedre den lokale infrastruktur.”

Inden alle politikerne kom på banen i Fællessalen på Christiansborg, hvor over 150 borgere, naturfredningsfolk, eksperter og politikere deltog, havde arrangørerne – den borgerdrevne forening Nej til Ring 5 – bedt neutrale fagfolk og eksperter holde indlæg om fremtid, trafik, bæredygtighed og miljø.

Her påviste trafikforsker og medlem af trængselskommissionen Per Homann Jespersen fra RUC bl.a. med konkrete tal, at en motorvej og godsbane i den trafikkorridor absolut ikke vil løse trængselsproblemerne i Nordsjælland eller hovedstadsregionen. Det vil alene tjene transittrafikken fra Sverige og Norge, når Femern broen står færdig i 2020 eller 2021 – og den kan snildt løses via Øresundsbroen mange år endnu. Skåne-området fra Helsingborg til Malmø er i øvrigt også langt mere tyndtbefolket end Nordsjælland, så flere indlæg handlede da også om, hvorfor motorvej og jernbane ikke kan føres den vej ned.

Foreningen Nej til Ring 5 kunne således runde konferencen – eller høringen, som den også kan kaldes – af med at konstatere, at der nu tilsyneladende ikke er den store interesse for det omdiskuterede projekt, som vil smadre adskillige landsbyer, rekreative naturområder og fredninger i det nordsjællandske. Men der kom også en opfordring om at holde politikerne fast på denne konsensus, ikke mindst når der i det kommende år blæses op til valgkamp for såvel kommunale som regionale politikere.

Man kan læse mere om konferencen og om foreningen på www.nejtilring5.dk

Eventuelle spørgsmål om organisationen eller konferencen kan rettes til:

Iben Larsen, formand for Nej til Ring 5 på 30 10 48 10 eller via iben@nejtilring5.com

Pressemeddelelse 14.11.2011

RING 5 skal aldrig bygges.

I sidste uge kunne man læse som en nyhed, at den svenske regering prioriterer en forbindelse mellem Helsingør og Helsingbor med både motorvej og jernbane. Der er tale om et kæmpeprojekt der består af flere tunneler og som har til hensigt at sikre en billig eksportvej for svensk gods. Man regner med at løsningen vil koste ca. 33 mia kr. og man kunne høre i radioavisen at det er en smal sag at finansiere løsningen uden at staten skal til lommerne. Brugerbetaling, pensionskasser mv. kan klare problemet.

Men hvad er det egentlig svenskerne har gang i? I foreningen Nej til Ring 5 har vi sat os for at oplyse ordentligt om det.

Man kan jo godt forstå, at Helsingør og Helsingborg synes det er en god ide at få byerne til at hænge bedre sammen – det som følger af den svenske kæmpeløsning er imidlertid, at der formentlig må bygges et stort kombineret jernbane- og motorvejsanlæg ned gennem Nordsjælland. Det vil ramme befolkningen! Hvis man følger den arealreservation der er lige nu foreligger, vil der være væsentlige skadevirkninger i ca. 70 landsbyer og bysamfund/bydele. Og mange naturområder – herunder fredede arealer i Kirkelte og omegn og den Natura 2000-beskyttede Mølleådal –  vil blive ødelagt.

Man må stille sig det spørgsmål, om man på den måde skal ødelægge Nordsjælland for at tilgodese den svenske industris interesser for at få billig transport til svensk industrigods. Det er ikke småting der forventes transporteret – hvis man placerede alt på godstog ville det svare til ca. 7 godstog i timen døgnet rundt.

I foreningen Nej til Ring 5 vil vi bekæmpe disse planer. Det er ikke vores ærinde at bekæmpe eller promovere en naturlig tanke om integration af Helsingør og Helsingborg – det kan måske være nærliggende, men det kan realiseres ved en langt mindre belastende infrastruktur.

Hvis der skal skabes løsninger for de meget store svenske transportmængder, så de nødvendigvis skal igennem Danmark, så må det ske ved udbygning af eksisterende infrastruktur og det vil i praksis sige over Øresundsbroen og Amager og videre herfra til Femern. Så kan vi undgå at ødelægge nye naturområder og nøjes med at udvide motorveje og jernbaner i takt med at behovet kommer. Selv hvis man på et tidspunkt skal lave en ny tunnel ved Amager, er dette en langt billigere løsning og en løsning med langt mindre skadevirkninger for natur og miljø.

Nej til Ring 5 har netop skrevet til den nye transportminister med dette budskab og vi håber, at fremsynede politikere i Folketinget lever op til det de sagde før valget: Nordsjælland skal ikke være transitland for svensk industrieksport – Ring 5 skal aldrig bygges. Det gælder uanset om det kan finansieres uden statspenge eller ej. 

Foreningen Nej til Ring 5

Iben Larsen, formand 

Pressemeddelse 25.08.2011

Chok for borgerne 
Ring 5-motorvej betyder, at 70 sjællandske bysamfund og landsbyer ødelægges eller forsvinder

Ring 5 bliver af fortalerne ihærdigt forsøgt solgt til borgerne i hovedstadsområdet, i Nordsjælland og på resten af Sjælland som den trafikale løsning, der kan fjerne trængslen på de eksisterende motorveje, så alle kan komme lidt hurtigere frem. 

Det er mildt sagt et ønskescenarie, for som trafikforskere gang på gang fremfører, så er effekten tvivlsom. 

Men hvad der er endnu værre, så har de politikere, der er fortalere for Ring 5, glemt at fortælle, hvad det reelt vil betyde for et meget stort antal mennesker på Sjælland og især i Nordsjælland. 

En eventuel vedtagelse af Ring 5-projektet vil nemlig helt konkret betyde, at 70 landsbyer og bysamfund enten vil blive totalt fjernet fra landkortet, idet de ligger i selve transportkorridoren, eller de ligger så tæt på Ring 5-linjeføringen, at de bliver uudholdelige at bo i på grund af støj. 

Efter lovgivningen findes der en række særligt prioriterede landsbyer, der skal bevares og beskyttes, fordi de i høj grad vidner om vores kulturhistoriske arv. Alligevel viser det sig, at 6 af disse særlige landsbyer må lade livet til fordel for Ring 5 og at 13 yderligere ligger så tæt på den kommende Ring 5, at de reelt må betragtes som ødelagt. Og udover disse 19 særligt prioriterede landsbyer findes altså yderligere 51 landsbyer og bysamfund midt i eller klos op ad den kommende motorvejsstrækning. 

Det er chokerende for borgerne, at såvel 70 byer/bysamfund som et helt kulturlandskab og en betragelig del af vores fælles kulturarv vil være ødelagt for altid, hvis planerne om Ring 5 gennemføres. Og formentlig uden et fornuftigt og bevisligt formål.

Se vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen
Iben Larsen
formand
og 
Hans Duus Jørgensen
næstformand
foreningen Nej til Ring 5 

Evt. telefon 26 30 88 66 

Pressemeddelelse 31.05.2011 – Foreningen stiftes formelt

Ny forening tager kampen op mod Ring 5

”Hvorfor skal vi lægge natur og milliarder af kroner til svensk godstransport – når planen ikke en gang afhjælper de lokale og regionale trafikproblemer?!” Det spørger mange sjællandske borgere om for tiden – og nu gør de noget ved sagen.

Foreningen Nej Til Ring 5 består af de mange borgere, politikere og organisationer der modsætter sig anlæggelsen af Ring 5. Den upolitiske forening har som formål at samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation – og at udbrede kendskabet til projektets skadelige virkninger for kultur- og naturværdier.

Foreningen er allerede arbejdsdygtig og stiftes formelt den 31. maj 2011 på Barresøgaard, Slangerupvej 29, 3540 Lynge kl. 19.30.

Kort om Ring 5:

§         Ring 5 er en kombineret motorvej og godsjernbane, der skal forbinde Helsingør og Køge. Ring 5 vil optage areal og/eller give støj- og miljøgener for følgende kommuner: Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Egedal, Furesø, Ballerup, Høje Taastrup, Greve, Solrød, Ishøj, Roskilde og Køge kommune. Pris: ca. 50 mia. kr.

§         Ring 5 skal bygges i forlængelse af en ny bro/tunnel mellem Helsingør-Helsingborg, der i skarp konkurrence med Øresundsbroen vil gøre Sverige yderligere landfast med Tyskland og resten af Europa via Fehmern-tunnelen

§         Ring 5 vil primært imødekomme svenske transportbehov og i stor stil svenske industri-interesser

§         Projektet er ikke svaret på trafik-problemerne i Nord- og Østsjælland. Udviklingen af infrastrukturen i dette område bør tage udgangspunkt i danske behov 

§         Ring 5 går direkte igennem flere små bysamfund og store bevaringsværdige naturområder, hvoraf nogle endda er fredede og Natura 2000-beskyttede

§         Ring 5-projektet er uigennemtænkt, da der allerede findes langt billigere og mindre miljø- og naturbelastende alternativer

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Hans Duus på tlf. 48 28 08 02/mobil 25 29 19 10

eller

Iben Larsen på tlf. 26 30 88 66.

Se mere på hjemmesiden: http://www.nejtilring5.dk 

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)