Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Helsingørmødet 2013

Helsingør meget ene om ønske om HH/Ring 5-forbindelse

Borgermøde i Helsingør den 30. maj 2013

Der var lagt op til debat, da Foreningen Nej til Ring 5 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Helsingør inviterede til borgermøde på Kulturværftet i Helsingør torsdag den 30.maj om den mulige forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og deraf følgende anlæg ned gennem Nordsjælland. 

For Helsingørs nuværende borgmester, Johannes Hecht Nielsen, er svoren tilhænger af, at Helsingør skal hægtes sammen med Helsingborg med en fast person-, motorvejs- og godstogsforbindelse, mens resten af Nordsjælland stiller sig skeptisk til de følger, en sådan forbindelse vil få.

Debatten fik en meget seriøs opstart af de to trafikforskere Per Homann Jespersen, medlem af Trængselskommissionen, og Christian Wichmann Matthiessen, medlem af Infrastrukturkommissionen,  som begge stillede temmelig store spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god ide at satse på en fast nordlig forbindelse over Øresund, der har direkte tilknytning til en Ring 5 godsbane og 3-sporet motorvej ned gennem fredede områder i Nordsjælland.

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet løser trængselsproblemer i Nordsjælland – eller bare gør Nordsjælland til et transitland for svensk og norsk tunggods. Hvorfor kan det i øvrigt ikke køre ned gennem det meget mindre tætbefolkede område i Skåne til Malmø-København, hvor der er kapacitet til 2035?

Der blev på mødet også i høj grad stillet spørgsmålstegn ved, om en sådan forbindelse på nogen måde kan skabe den vækst, Helsingørs borgmester igen og igen slår på. Eksperterne mente det ikke, naboerne (borgmestrene i Fredensborg og Egedal) heller ikke. ”Skal Danmark optræde som nyttige idioter for svensk og norsk industri med 94 godstog i døgnet gennem Nordsjælland?” spurgte Willy Eliasen fra Egedal direkte.

Den tidligere borgmester, Per Tærsbøll, luftede også stor tvivl om, at en HH-forbindelse kan gøre det store spring for Helsingør. ”Jeg er 100% sikker på, at en tunnel, der ender i Kvistgård, ikke vil få bilerne til at vende om og strømme til Helsingør. De kører ligeud!”

Foreningen Nej til Ring 5, som ikke alene har været med til at arrangere dette møde, men også debatkonference på Christiansborg i vinter, siger: ”Det kan godt se ud, som om Ring 5 er en død sild. Men der er så stærke kræfter i Helsingør/Helsingborg, der arbejder for det, at vi må blive nødt til at kæmpe – nød til at debattere og informere, spørge vores politikere om deres holdninger – ellers er løbet pludselig kørt en dag!”

115 mennesker var mødt op til mødet, som blev drevent ledet af journalist Jess Myrthu

Program for borgermødet i Helsingør

torsdag den 30. maj kl. 19-22, Kulturværftet i Helsingør, Lille sal

Kl. 19.00-19.05  Velkomst ved ordstyrer Jess Myrthu

Kl. 19.05-19.15  Hvem betaler prisen for Helsingørs storstilede planer om Ring 5-HH-forbindelsen? – ved Helle Øelund, Danmarks Naturfredningsforening Helsingør

Kl. 19.15-19.25  Hvorfor sætter vi spørgsmålstegn ved Ring 5-HH forbindelsen? – ved Iben Larsen, formand for foreningen Nej til Ring 5

Kl. 19.25-19.40  Bliver trængselsproblemet i Nordsjælland lettet ved HH-forbindelsen og Ring 5? – ved Per Homann Jespersen, lektor og trafikforsker RUC, medlem af Trængselskommissionen 

Kl. 19.40-19.55  Hvad vil vi med Øresundsregionen set fra et udviklings- og vækstmæssigt synspunkt? – ved Christian Wichmann Matthiessen, professor  KU, medlem af Infrastrukturkommissionen

Kl. 19.55-20.10  Spørgsmål til oplægsholderne

Kl. 20.10-20.30  Pause og mulighed for forfriskninger

Kl. 20.30-20.50  Hvilke visioner har politikerne i Helsingør med HH-Ring 5 forbindelsen? – indlæg ved borgmester Johannes Hecht Nielsen og tidligere borgmester Per Tærsbøll

Kl. 20.50-21.10  Hvad siger naboerne til planerne? – indlæg ved borgmestrene Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune og Willy Eliasen, Egedal Kommune

Kl. 21.10-21.50  Paneldebat med borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg og Egedal med spørgsmål fra salen

Kl. 21.50-22.00  Afrunding  ved ordstyrer Jess Myrthu

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)