KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG UDSAT

KOM MED OG VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

KONFERENCEN ARRANGERES AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej til RING 5 til konference på Christiansborg i januar.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Ny dato annonceres her, når haves, så hold øje med siden og følg Nej til RING 5 på Facebook.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Medlemskaber

Bliv medlem

For kun 100 kr. om året kan du støtte denne vigtige sag

Foreningen har det ene formål at forhindre anlæggelsen af Ring 5.

Et medlemsskab af foreningen koster kr. 100 om året for almindelige medlemmer, kr. 50 for studerende. Medlemskabet gælder 1 år fra indbetalingsdatoen. Kontingentet går primært til afholdelse af de udgifter, der er forbundet med at udsprede foreningens budskab.

Anfør venligst mailadresse i oplysningsfeltet, så vi kan sende nyhedsbrev til dig.

Du kan indbetale kontingentet til foreningens mobilepaynr: 89881 eller

ved at indsætte beløbet på foreningens konto i Jyske Bank 

Kontonummer  5012 0001376318 

På forhånd tak for din støtte.