INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Styregruppen

Styregruppeformand

Hans Duus Jørgensen, Kirkelte, tlf. 48280802, mobil 25291910, e-mail: hdj@kirkelte.dk 

Næstformand

Kirsten Nymann, Ishøj: mobil 28688828, email kirsten@inzights.dk

Kasserer

Peter Langkjær, Gunderød, e-mail:  pl@damgaarden.net 

Sekretær

Ulrikka Hald Vedsmand, Allerød, e-mail: urikkahald@hotmail.com

Øvrige medlemmer:

Anders Ekstrøm Løkkegaard, Gunderød, tlf. 61286180 samt tlf. 48280848 e-mail: anders.lokkegaard@gmail.com

Ida Vedel Lange, email: idavedel@gmail.com

Helena Nymann, Greve: mobil: 20148121, email: post@gjeddesdal.dk

Suppleant

Thomas Anglov: thomas@anglov.dk