KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG UDSAT

KOM MED OG VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

KONFERENCEN ARRANGERES AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej til RING 5 til konference på Christiansborg i januar.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Ny dato annonceres her, når haves, så hold øje med siden og følg Nej til RING 5 på Facebook.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Styregruppen

Styregruppeformand

Hans Duus Jørgensen, Kirkelte, tlf. 48280802, mobil 25291910, e-mail: hdj@kirkelte.dk 

Næstformand

Kirsten Nymann, Ishøj: mobil 28688828, email kirsten@inzights.dk

Kasserer

Peter Langkjær, Gunderød, e-mail:  pl@damgaarden.net 

Sekretær

Ulrikka Hald Vedsmand, Allerød, e-mail: urikkahald@hotmail.com

Øvrige medlemmer:

Anders Ekstrøm Løkkegaard, Gunderød, tlf. 61286180 samt tlf. 48280848 e-mail: anders.lokkegaard@gmail.com

Ida Vedel Lange, email: idavedel@gmail.com

Helena Nymann, Greve: mobil: 20148121, email: post@gjeddesdal.dk

Suppleant

Thomas Anglov: thomas@anglov.dk