Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Berørte byer

Hvilke byer rammes af Ring 5s beliggenhed?

Mange borgere har sikkert hørt et eller andet om Ring 5 – men hvad er det egentlig og hvor rammer den?

Ring 5 er et kæmpestort motorvejs – og tog anlæg der starter i nord lidt syd for Helsingør med tre tunneler (to til tog og en til motorvej). Herfra går den ned gennem Nordsjællands landsbyer og naturområder til Tåstrup og videre herfra til Køge.

Den seneste samlede beskrivelse af projektet er udarbejdet af en dansk-svensk samarbejdsorganisation IBU i 2011 – og linjeføringen er ikke helt fastlagt. Men tager man som udgangspunkt, at dette kæmpeanlæg kommer i den arealreservation, der ofte benævnes B5, rammer den nogenlunde som beskrevet nedenfor.

Efter lovgivningen er der en række særligt prioriterede landsbyområder, der skal bevares og beskyttes, fordi de i høj grad vidner om vores kulturhistoriske arv. Det er ironisk nok især en lang række af disse, der kommer til at bære generne fra Ring 5 og i værste fald slettes af landkortet.

Det handler om:

“SÆRLIGE LANDSBYER” beliggende i selve transportkorridoren

Toelt                                                                                                  Fredensborg
Nybo                                                                                             Fredensborg
Fredtofte                                                                                            Fredensborg
Gunderød                                                                              Fredensborg
Kirkelte                                                                     Fredensborg
Hove                                                                                              Egedal

“SÆRLIGE LANDSBYER” beliggende tæt på transportkorridoren         

Langstrup                Fredensborg
Avderød            Fredensborg
Karlebo          Fredensborg
Dageløkke  Fredensborg
Kirke Værløse      Furesø
Knardrup    Egedal
SmørumovreEgedal
Herringløse   Roskilde
Snoldelev-HastrupRoskilde
Torslunde    Ishøj
Gammel HavdrupSolrød
Kirke Skensved  Solrød
Højelse  Køge

Derudover er der en række andre landsbyer, som ikke har den særlige klassifikation – men som bestemt ikke af den grund kan betegnes som ”uden værdi”. Det er:     

Vejenbrød                               Fredensborg
Lille Gunderød       Fredensborg
Kollerød Allerød
Nymølle   Allerød
Nyvang        Egedal
Mørkhøj   Egedal
SørupBallerup
SolhøjHøje Taastrup
Tvillingehusene  Høje Taastrup
Teglhuse  Høje Taastrup
Barfreds HuseIshøj
Vendals bakke  Greve
JersieSolrød
Store Salby  Køge

Øvrige landsbyer og større byer tæt på Transporkorridoren

Helsingør                                                             Helsingør
Espergærde                       Helsingør
Kvistgård         Helsingør
Ny Hellebæk                             Helsingør
Nyrup                  Helsingør
Brødeskov             Hillerød
Hammersholt      Hillerød
Ny Hammersholt Hillerød
Humlebæk    Fredensborg
Kokkedal       Fredensborg
Niverød                                                                                       Fredensborg
Nivå  Fredensborg
Stasevang   Fredensborg
Børstingrød      Allerød
Lillerød Allerød
Lynge      Allerød
VassingerødAllerød
Bastrup     Allerød
Ganløse   Egedal
Toppevad    Egedal
Veksø   Egedal
Smørumnedre   Egedal
Sengeløse      Høje-Taastrup
Baldersbrønde   Høje-Taastrup
Hedehusene  Høje-Taastrup
Vasby       Høje-Taastrup
Stærkende     Høje-Taastrup
Reerslev           Høje-Taastrup
Solrød            Solrød
Greve Landsby    Greve
Gjeddesdal       Greve
Tune Greve
Karlslunde        Greve
Lille Skensved   Køge
Ejby     Køge
Lille Salby  Køge
Ølby        Køge

Ser man på kommunerne kan der opsummeres således:

Helsingør kommune5 landsbyer/bydele rammes 
Fredensborg Kommune16 landsbyer/bydele, heraf 9 ”særlige landsbyer”, rammes 
Hillerød Kommune3 landsbyer/bydele rammes 
Allerød Kommune7 landsbyer/bydele rammes 
Furesø Kommune1 “særlig landsby” rammes
Egedal Kommunes9 landsbyer, heraf 3 ”særlige landsbyer”, rammes 
Ballerup Kommune1 landsby rammes
Roskilde Kommune2 landsbyer, heraf 2 ”særlige landsbyer”, rammes 
Høje-Taastrup Kommune9 landsbyer/bydele rammes 
Ishøj Kommune2 landsbyer, heraf 1 ”særlig landsby”, rammes 
Greve Kommune5 landsbyer/bydele rammes 
Solrød Kommune4 landsbyer/bydele, heraf 2 ”særlige landsbyer”, rammes 
Køge Kommune6 landsbyer/bydele,  heraf 1 ”særlig landsby”, rammes 

SAMLET OPSUMMERING:

13 kommuner med i alt 70 berørte landsbyer og større byer

19 ”særlige landsbyer”, heraf hele 9 i Fredensborg kommune

20 landsbyer befinder sig i selve Transportkorridoren

5 af de 9 ”særlige landsbyer” i Fredensborg kommune ligger i Transportkorridoren

Reglerne for, hvordan et anlæg som Ring 5 håndteres kan læses i planloven:

Planloven Kapitel 4, § 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:

·          14) Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

·          15) Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber.

” Byggeri og anlæg i landområdet

·         Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der ikke har direkte tilknytning hertil, følger landzonebestemmelserne i Planlovens kapitel 7.

·         Der åbnes mulighed for rekreativ anvendelse og friluftsanlæg i visse dele af beskyttelsesområder, såfremt det kan begrundes ud fra samfundsmæssige hensyn, og såfremt det kan ske uden at forringe de landskabs-, natur og kulturværdier, som beskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte. Endvidere åbnes mulighed for gennemførelse af de overordnede i regionplanen fastlagte infrastrukturanlæg samt anvendelsen af transportkorridorens reservation til mulige fremtidige anlæg. For disse anlæg forudsætter regionplanen planlægning pa grundlag af en vurdering af deres konsekvenser i forhold til andre regionplaninteresser.

·         Anlæggene vil ofte kunne tilpasses, så der tages størst mulig hensyn til bl.a. beskyttelsesinteresser og landbrugsinteresser. Større trafik- og forsyningsanlæg, der kan antages at påvirke miljøet væsentligt, kræver planlægning og vurdering efter reglerne om vurdering af virkning pa miljøet (VVM). Statslige infrastrukturanlæg, som fastlægges ved anlægslov, gennemføres efter en VVM-lignende (Vurdering af Virkning på Miljøet) procedure.

Landsbyer

·         Regionens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. I afsnit 4.1 er dog udpeget en række særlige landsbyer, fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.”

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)