Generalforsamling

Der var indkaldt til generalforsamling tirsdag, den 18. august kl. 19.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101 i Allerød.

Se referatet

Se præsentation

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.273 medlemmer og en facebookside med 3.943 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 24. august 2020.

Generalforsamling 2020

Afholdelse af generalforsamling i Nej til RING 5 SYD 2020 fandt sted tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00. Grundet Covid-19 var generalforsamlingen udskudt fra april 2020

Sted:  Ninas Naturcafe, Kikeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Se her præsentation fra fremlæggelsen

Se her referat fra Generalforsamlingen 2020

Referat fra Generalforsamling Nej til Ring 5 2019 kan rekvireres ved henvendelse til formanden: Jørgens Ekstrom Jakobsen jakobsen1106@gmail.com