Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Generalforsamling 2022

Afholdelse af generalforsamling i Nej til RING 5 SYD 2021 fandt sted tirsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 digitalt og fysisk for foreningens medlemmer.

Sted:  Ninas Naturcafe, Kikeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Se her referat fra Generalforsamlingen 2022

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)