Generalforsamling

Der er indkaldt til generalforsamling tirsdag, den 18. august kl. 19.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101 i Allerød.

Læs mere

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.267 medlemmer og en facebookside med 3.872 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 20. juli 2020.

Generalforsamling

Generalforsamling 2020.

Grundet COVID-19 er årets generalforsamling udskudt til senere på året. Vi giver nærmere information når det er besluttet hvornår generalforsamlingen for 2020 afholdes.

Indkaldelse til generalforsamling i Nej til RING 5 SYD 2019 søndag, den 7. april, 2019  kl. 14.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5

søndag den 7. april 2019  kl. 14.30

Sted:  Ninas Naturcafe, Kikeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Referat fra Generalforsamling Nej til Ring 5 2019 kan rekvireres ved henvendelse til formanden: Jørgens Ekstrom Jakobsen jakobsen1106@gmail.com