Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Generalforsamling 2023

Afholdelse af generalforsamling 2023 i foreningen NEJ TIL RING 5, finder sted tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.30 på Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76. 2670 Greve

Sted: Gjeddesdalsvej 76. 2670 Greve

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Se her referat fra Generalforsamlingen 2022

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)