KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG

KOM MED – VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

TILMELDING PÅKRÆVET!

KONFERENCEN ER ARRANGERET AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej Til Ring 5 til konference på Christiansborg fredag den 13. november kl. 10 – 14.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Konferencen afholdes i Fællessalen, hvor der er plads til 90 personer under de gældende corona-restriktioner. Konferencen er åben for alle, men kræver tilmelding efter først-til-mølle-princip.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Se programmet her

 

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.273 medlemmer og en facebookside med 3.943 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 24. august 2020.

KV17 Roskilde

EnhedslistenTheresa Maria Folke OlesenJa
KonservativeLars Lindskov, JyllingeJa
EnhedslistenAnna Bondo NielsenNej
EnhedslistenHenrik StougaardNej
EnhedslistenJesper MobeckNej
EnhedslistenJonas PaludanNej
EnhedslistenLucia CarriereNej
EnhedslistenPer HansenNej
RadikaleJeppe TrolleNej
RadikaleKim ElmoseNej
RadikaleRalph BargumNej
Dansk FolkepartiKarsten Lorentzen, Roskildeved ikke
RadikaleJeppe Franssonved ikke
Theresa Maria Folke Olesen, Enhedslisten
Pas på dyrene

Lars Lindskov, Konservative

En velfungerende infrastruktur er nødvendig i Danmark. Flere tværgående og bedre forbindelser – ikke alene som Ring 5, men også flere andre steder på Sjælland som fx Roskilde-Ringsted, Roskilde-Køge samt på tværs af en række større sjællandske byer – vil forbedre mulighederne for at bosætte sig uden for de store byer, få et mere sammenhængende familieliv – og virksomhederne vil få bedre adgang til arbejdskraft. Det betyder så, at vi vil være nødt til at lægge veje, hvor der i dag er natur – men der er stadig meget natur tilbage – og den skal vi værme om. Placeringen af nye og bedre vejanlæg skal derfor ske med størst mulig hensyn til naturen og de nuværende beboere, der vil blive påvirket af nye vejanlæg.

Karsten Lorentzen, DF

Jeg mener afgjort, at vi som politikere har brug for mere information og langt flere konsekvensberegninger, førend vi kan træffe en beslutning. 

 Jeppe Trolle, Radikale

Det er min opfattelse, at den grønne omstilling kræver at vi udbygger og styrker det offentlige transportnet, og øger incitamenterne til samkørsel.Samtidig skal vi holde op med at udbygge motorvejsnettet, da flere veje giver øget biltrafik. Trafikforskningen viser f.eks. At der kun går 2-3år før et nyt motorvejsspor er fyldt op igen på grund af øget biltrafik. Løsningen er derfor i stedet at styrke den offentlige transport – ikke mindst tog.

 Lucia Carriere, Enhedslisten

vi skal have mere kollektiv transport !

 Kim Elmose, Radikale

Min holdning er begrundet i følgende: næste skridt i trafikudvikingen på Sjælland og i Hovedstadsområdet drejer sig om at flytte trafik fra veje over i de kollektive transportmidler, øge samkørsel og gøre klar til fremtidens selvkørende  minibusser. Øget privatbilisme er ikke Radikale Venstres politik.