INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV17 Høje-Taastrup

AlternativetRukhsana BibiJa
KonservativeBetina Liv MoeJa
KonservativeFinn SøderJa
KonservativeJesper KirkegaardJa
KonservativeMaj-Britt HartvigJa
KonservativeTorben RasmussenJa
RadikaleAnette NielsenJa
RadikaleMichael Raynolds LaursenJa
SocialdemokratietAnnette JohansenJa
SocialdemokratietEkrem GunbulutJa
SocialdemokratietHugo HammelJa
SocialdemokratietOle WehlastJa
SocialdemokratietPeter FaarbækJa
VenstreMorten Hoffmann-TimmolJa
AlternativetMichael Blem ClausenNej
EnhedslistenEmil Viskum RasmussenNej
EnhedslistenHalil KaraNej
EnhedslistenJan Simon PetersenNej
EnhedslistenJørgen MortensenNej
EnhedslistenPreben Bjørn Biermann MadsenNej
Dansk FolkepartiLars Prierved ikke
KonservativeBjarne Kogsbøllved ikke
SFJan Kjærved ikke
SocialdemokratietNina Strøm Tønnesved ikke

Jørgen Mortensen, Enhedslisten

Jeg går ind for en styrkelse af den kollektive trafik – flere veje øger antallet af biler. 

 Annette Johansen, Socialdemokratiet

Folketingesmedlemmer har i  rigtig mange perioder, kun kunne se problemer i det jyske, og her har man så lagt pengene, nu er tiden kommet til det Sjælandske.

 Hugo Hammel, Socialdemokratiet

Jeg går kun ind for Ring hvis den gennemføres på hele strækningen fra Helsingør,

 Michael Ziegler, KonservativeJeg kan ikke svare på jeres spørgskema, da det ikke rummer muligheden for en Ring 5 syd fra Køge til Frederiksundsmotorvejen forlængelse, hvilket er eksplicit italesat som en mulighed af flere kommuner. Hvis jeg var modstander af Ring 5 nord ville jeg nok søge at opbygge alliancer fremfor at skubbe tilhængere af Ring 5 syd fra sig. Men jeg kan da oplyse, at alle 21 konservative kandidater til byrådsvalget i Høje-Taastrup går varmt ind for Ring 5 syd!