INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV17 Furesø

PartiNavnGår du ind for at anlægge en Ring 5?
SFJannie Hjerpe Ja
AlternativetKatarina RitzNej
De Frie DemokraterNeslihan DiksanNej
EnhedslistenAllan E. PetersenNej
EnhedslistenAllan If JensenNej
EnhedslistenGitte ÅkjærNej
EnhedslistenHelle VallentinNej
EnhedslistenØjvind VilsholmNej
KonservativeJoachim HjortingNej
KonservativeLars CarstensenNej
KonservativeSusanne MortensenNej
KonservativeSven Krarup NielsenNej
Liberal AllianceArne RaskNej
LokallistenHeidi StorckNej
RadikaleArne ZieglerNej
RadikaleHelle Katrine MøllerNej
RadikaleLisbet Møller NielsenNej
RadikaleTine HessnerNej
SFBo FinsenNej
SFFrank Severin HansenNej
SocialdemokratietEddi MeierNej
SocialdemokratietHans Henrik PoulsenNej
SocialdemokratietHasan YilmazNej
SocialdemokratietLene Munch-PetersenNej
SocialdemokratietLone ChristensenNej
SocialdemokratietOle Bondo Christensen Nej
SocialdemokratietPer Brøgger JensenNej
SocialdemokratietPreben Sandberg PettersonNej
VenstreSanne Sejrbo-DekkerNej
Liberal AllianceMogens B. Andersenved ikke
SocialdemokratietMuhammed Bektasved ikke
SocialdemokratietMusa Harmancived ikke
VenstreJakob Karterved ikke

Allan E. Petersen, Enhedslisten

Længe leve naturen, cyklerne og de kollektive transportmidler!

Mogens B. Andersen, Liberal Alliance

Der er her tale om en opgave hvor det på kort sigt er naturligt at sige nej, men det kan være umuligt at sige det ikke er en nødvendighed på sigt. Genovervej en beslutning hver 2. år 

Jannie Hjerpe, SF

Sammen med ring 5 bør anlægges en jernbane så godstransport kan flyttes fra lastbiler og skibstrafik til jernbane   Skibstrafik og lastbiler forurener betydelig mere end godstransport

Jakob Karter, Venstre

Trafikfremkommeligheden bør analyseres med henblik på at skabe gode løsninger og naboerne bør høres inden man beslutter noget.     

Per Brøgger Jensen, Socialdemokratiet

Jeg støtter fuldt ud et NEJ til ring 5. Jeg er blot i tvivl om, hvad jeg som kommunalbestyrelsesmedlem i Furesø reelt kan gøre aktivt for at fjerne reservationerne. 

Bo Finsen, SF

SF Furesø har i årevis været mod ring 5. Er en af årsagerne til Furesø byråd er imod Ring 5


Lone Christensen, Socialdemokratiet

Jeg ønsker ikke at der bliver ødelagt mere natur,

 Frank Severin Hansen, SF

Jeg har den holdning indtil nu, at ring 5 skaber mere trafik omkring os, end godt er, og at det mere er et ønske fra vore nabolande, end vores behov for en løsning, hvis der i det hel taget er et problem!

Allan If Jensen, Enhedslisten

Gods skal på tog.  Tognettet skal på el.  Expressbusnet  til og fra arbejde skal stærkt udbygges

Muhammed Bektas, Socialdemokratiet

Som bosiddende i Furesø har jeg ikke hørt særligt meget om ring 5. 

Lars Carstensen, Konservative

Svarede på dette første gang i 2011, da jeg var opstillet til Folketinget. Siden da har konservative en gang stillet forslag om nedlæggelse af korridoren i Folketinget.

Neslihan Diksan, De Frie Demokrater

Transportkorridoren er vigtig at arbejde videre med, da den vil være med til at styrke de kollektive transportmuligheder med henblik på at mindske trængsel og reducere CO2-udslippet.

Heidi Storck, Lokallisten

Det vigtigste er at få nedlagt Ring 5 i Nordsjælland for at bevare natur- og kulturværdier. Derudover skal netværket for den offentlige transport – særligt togforbindelserne – styrkes.

Sven Krarup Nielsen, Konservative

I stedet for en ring 5 skal man udbygge ring 4 og planlægge en ring 6