Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV17 Fredensborg

PartiNavnGår du ind for at anlægge en Ring 5?
Nye BorgerligeSteen LøfstrømJa
Borgernes StemmeHossein  ArmandiNej
Dansk FolkepartiFlemming RømerNej
Dansk FolkepartiFreja Brabæk KristensenNej
Dansk FolkepartiJørgen s. ElleboeNej
Dansk FolkepartiKim E. JensenNej
EnhedslistenBjørn SvenssonNej
EnhedslistenPeter HeideslebenNej
KonservativeChristian De JonquiresNej
KonservativeRene NørbjergNej
KonservativeThomas von JessenNej
KonservativeThomas von JessenNej
KonservativeUlla Hardy HansenNej
RadikaleBettina BoveNej
RadikaleMarianne Bredgaard KarlssonNej
RadikaleTony Lacomble NielsenNej
SFHanne BergNej
SFOle BergmannNej
SocialdemokratietBenn Ganløse VestergaardNej
SocialdemokratietCarsten NielsenNej
SocialdemokratietDorte Beyer NielsenNej
SocialdemokratietDorte SkriverNej
SocialdemokratietPer Frost HenriksenNej
SocialdemokratietPia BødgerNej
SocialdemokratietPoul JuulNej
SocialdemokratietRasmus Østrup MøllerNej
SocialdemokratietThomas Lykke PedersenNej
SocialdemokratietVivian JohnsenNej
VenstreCharlotte kirkegaardNej
VenstreClaus HassingNej
VenstrePreben GothNej
VenstreThomas ElgaardNej
VenstreTinne Borch JacobsenNej
VenstreVagn Koch JensenNej
Borgernes StemmeHeidi Lysenved ikke
KonservativeJesper Tvildeved ikke
Liberal AllianceHelle Abail Hansenved ikke
RadikaleLars Simonsenved ikke
SFTorben Forskovved ikke
SocialdemokratietStig Langvadved ikke

Dorte Skriver, Socialdemokratiet

En af mine mærkesager til kommunalvalget er NEJ  til ring 5.

Tinne Borch Jacobsen, Venstre

Jeg synes at den tunge transport fra Sverige skal køre i Sverige, og ønsker derfor ikke store vejanlæg opført i Nordsjælland.    Jeg har skrevet “nej” til spørgsmålet om hvorvidt jeg selv aktivt vil stille forslag om nedlæggelse af transportkorridoren. Jeg svarer sådan fordi jeg ikke har det fulde overblik over, om det har andre implikationer at nedlægge den. Jeg vil gerne medvirke til at få en endelig afklaring af hvad der eventuelt skal opgives, og hvilke restriktioner der skal opretholdes, sådan at lodsejerne omsider kan få en afklaring, så de kan disponere deres ejendomme, og eventuelt søge erstatning.

Claus Hassing, Venstre

Hvor er målsætningerne i Marco Polo-programmet blevet af i denne diskussion? (EU projekt) – at flytte godstransport fra lastbil til henholdsvis skib og jernbane.    Lastbil er den transportform, som belaster asfalten (slid) med en faktor på mindst 1. mill i forhold til bil/varevogn og har væsentlig større udledningen af NOx og SOx end skib og jernbane.  Hvis jernbane nettet og bedre faciliteter for skibstrafikken og redere og havne blev bedre – kunne manget gods flyttes fra lastbil.  Sideeffekt ville f.eks. være bedre togdrift for passagerer og f.eks. mere arbejde lokalt så pendling over større afstande ikke bliver unødvendigt.

Thomas Lykke Pedersen. Socialdemokratiet

Jeg er medlem af foreningen Nej til Ring 5

Poul Juul, Socialdemokratiet

Ring 5 er overflødig. Men transportkorridoren skal først nedlægges, når der ligger andre planer klar for at klare trafikken.

Christian De Jonquires, Konservative

 Har altid været i mod Ring 5 transportkorridoren bør sløjfes, således at de private boligejere ikke har korridoren hængende over hovedet. Det kan forringe deres salgsmuligheder. 

 Pia Bødger, Socialdemokratiet

Ikke på nuværende tidspunkt.

Kim E. Jensen, Dansk Folkeparti

Hvad angår transport korridor  Har jeg Ikke sat mig helt ind i sagen, da det Ikke har været aktuelt, derfor ved ikke 

 Preben Goth, Enhedslisten

Den store transportkorridor ødelægger mange muligheder for dem som bor der

 Stig Langvad, Socialdemokratiet

Jeg er principielt imod en trafikal ændring, der har så store konsekvenser for borgerne såvel som naturen. Der skal gøres en større indsats for at finde et alternativ til at udbygge den eksisterende infrastruktur, når det har så store konsekvenser. Jeg mener, at den regionale infrastruktur kan og bør udbygges indenfor de eksisterende rammer med særlig fokus på den kollektive transport på lokal banerne og kystbanen koblet med strategiske parkeringspladser.

 Bjørn Svensson, Enhedslisten

Vi skal have mere gods over på bane og begrænset privatbilismen til fordel for kollektive trafikløsninger

 Tony Lacomble Nielsen, Radikale

Jeg vil også arbejde for en bred mobilitetsststegi for Fredensborg Kommune, der skal have som formål at lette presset på vejene og nedbringe CO2-belastningen fra trafikken. Indsatserne bør bl.a. lægge med vægt på at fremme samkørsel, cykling, offentlig transport og kombination af tog og bil.    Venligst: Tonny, radikal lokalformand og byrådskandidat

 Vivian Johnsen, Socialdemokratiet

Jeg vil prioritere at der skal være bedre offentlig transport i stedet for mere privatbilisme gennem smukke naturkiler og landsbyer.

Carsten Nielsen, Socilademokratiet

en Ring 5 vil ødelægge de herligheds værdier som netop er årsagen til at vi her får tilflyttere. Der må være andre muligheder for at få styr på den øgede bilisme.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)