INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV17 Allerød

PartiNavnGår du ind for at anlægge en Ring 5?
SocialdemokratietNicolai PallisborgJa
AlternativetHeidi KruseNej
AlternativetJørgen HaasNej
AlternativetLea HerdalNej
Blovstrød-ListenErling PetersenNej
EnhedslistenAnja Miehe RenardNej
EnhedslistenAnne Lise SchmidtNej
EnhedslistenLars Juel SørensenNej
EnhedslistenRasmus NeerbekNej
EnhedslistenTroels JacobsenNej
KonservativeAxel NielsenNej
KonservativeErik LundNej
KonservativeErik LundNej
KonservativeJohny LehmannNej
KonservativeJørgen JohansenNej
KonservativeLars BacherNej
KonservativeMartin WolfbrandtNej
Liberal AllianceChristian LundgårdNej
Liberal AllianceMagnus DenlowNej
Liberal AlliancePalle ChristiansenNej
RadikaleBodil SchultzNej
RadikaleCarsten AndersenNej
RadikaleHenrik Kragelund JanssonNej
RadikaleKlaus FiskerNej
SFAnne-Marie LanghansNej
SFJørgen Ekstrøm JakobsenNej
SFNikolaj BührmannNej
SFNina MadsenNej
SFOle Holm-MøllerNej
SFSigne SchløerNej
SFSusan Lund AndersenNej
SocialdemokratietBjarne Ørgaard JensenNej
SocialdemokratietJesper Holdflod  PallesenNej
SocialdemokratietKjeld ErstedSørensenNej
Vores AllerødSøren JakobsenNej
SocialdemokratietMichael Rodriguezved ikke

Erik Lund, Konservative

Som borgmester i Allerød i perioden 2008-2013 har jeg kæmpet en hård kamp imod en Ring 5 i Nordsjælland.  Jeg har holdt flere oplæg i folketinger, hvor jeg bl.a. har fremlagt en alternativ vejføring (Ring 5½), der fører hen forbi det nye Supersygehus i Hillerød, udenom vores Natura 2000 områder, og rammer den nye Frederikssundsmotorvej.  I de seneste fire år har jeg som konservativ gruppeformand i både Allerød byråd og i Regionsrådet kæmpet kampen imod Ring 5, og på det seneste byrådsmøde i Allerød kommune har et næsten enigt byråd stemt for, at vi i vores høringssvar til Fingerplanændring – spor 2 indarbejder, at den nordlige del af transportkorridoren bør ophæves.  Kun Enhedslisten stemte imod forslaget, da de ikke kunne godkende, at Ring 5½ blev nævnt i høringssvaret.  Ring 5 er død, men den er ikke begravet førend transportkorridoren i Nordsjælland er nedlagt.  Jeg fortsætter ufortrødent min kamp imod Ring 5.

Lars Juel Sørensen, Enhedslisten

Når/hvis det lykkes at få Transportkorridoren ophævet -eller at Ring 5 bliver skrinlagt – skal der ikke blot bygges hæmningsløst i det “grønne bælte”

 Lea Herdal, Alternativet

Jeg ønsker den såkaldte 51/2 anlagt. Altså vejføring ved det nye suge hus i Hillerød og uden udenom Mølleådalen

 Christian Lundgård, Liberal Allliance

I Liberal Alliance ønsker vi Ring 5 / transportkorridoren projektet nedlagt!!  Man har holdt jordejerne stavnsbundne i mere end 40 år og det er helt urimeligt.  Ring 5 vil primært tilgodese den tunge trafik mellem vestsjælland og Helsingør og dermed ikke de borgere, som den vil påvirke.  Så klart NEJ til Ring 5 her fra. 

Palle Christiansen, Liberal Alliance

Uanset om der kommer en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, så findes der allerede en motorvejsinfrastruktur fra Helsingør via København og videre mod Europa. Derfor behøver man ikke ring 5. 

 Rasmus Neerbek, Enhedslisten

Er generelt modstander af Ring-forslagene, så bare at flytte problemet til naboens baghave går jeg ikke ind for.

 Anne-Marie Langhans, SF

Ring 5 er ødelæggende for naturen og mange familier har været stavnsbundet til deres huse pga ring 5 planer. Der skal stoppe nu