Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV13 Hillerød

Dansk FolkepartiLene KattrupEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk FolkepartiPeter LennøEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
EnhedslistenPeter BlaksteenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
FælleslistenHanne GramEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
FælleslistenKarl Erik RasmussenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
FælleslistenTue TortzenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
KonservativeDorte MeldgaardEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
KonservativeDragan Popovic Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal AllianceJonathan NielsenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal AllianceKim HendryEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
RadikaleBirthe LundsteenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
RadikaleJørgen SuhrEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFJanne Lunding OlsenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFKaren Louise LottrupEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFLaila DallEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFLars Bøgelund ElbrandtEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFPeter Wang LangerEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFRikke MacholmEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietKirsten JensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietSusanne Due KristensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreAnette MadsenEtablering af Ring 5 er en god ide
VenstreDan RiiseEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreKlaus MarkussenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstrePeter FrederiksenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreTorben Rønne PetersenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreUffe EspersenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide

Peter Lennø, Dansk Folkeparti

Der er absolut ikke behov for Ring 5. Der er rigelig med trafik i Nordsjælland. Vi skal heller ikke betale nye veje og jernbanenet for at norske, svenske, finske og hele Europas lastbiler skal køre igennem hele Sjælland.

Man kan etablere en ny ekstra Øresundsbro, eller en forbindelse fra Sydsverige (Skanör eller Trelleborg) til Køge. Man kan køre fra Göteborg og Stockholm ad motorvej, hele vejen til Malmö. Derfor er der ikke behov for en Ring 5.

Peter Blaksteen, Enhedslisten

Det meste godt kan sejles fra Luleå, Stockholm, Gøteborg og andre havnebyer.

Susanne Due Kristensen, Socialdemokraterne

Sverige kan selv udbygge jernbanen på egen side. Hvis udbygningen af fx. Hillerødmotorvejen og andre anvisninger i relation til Fingerplanen færdiggøres, vil de skabe basis for en vurdering af om der er behov for yderligere udbygning af infrastrukturen i nord. Ring 5 vil give øget vækst en periode, men det vil udbygningen af vejnettet i relation til Fingerplanen også.

Kapaciteten på øresundsbroen skal først udnyttes. Ring 5 vil gå gennem EU restriktive områder og vil ødelægge bevaringsværdige naturområder. Arealreservationerne hæmmer udvikling og vækst i Nordsjælland.

Udbygningerne i relation til Fingerplanen bør først gennemføres før andet diskuteres. Kollektiv transport bør prioriteres før godstransport.

Uffe Espersen, Venstre

Hvis der skal etableres en supplerende ringforbindelse uden om Kbh., hvilket der nok kan være behov for til gennemkørende international trafik, bør den følge en eksisterende trafikkorridor, og det kan med fordel være en udbygning af den nuværende rute 6.

Tue Tortzen, Fælleslisten

Det meste gods kan sejles fra Luleå, Stockholm, Gøteborg, Bergen og andre havnebyer til Hamborg og ander europæiske storbyer og køres videre med tog.

Vi skal have opbygget coasterflåden igen, containertrafikken til vands er langt mere miljøvenlig.

Lene Kattrup, Dansk Folkeparti

Jeg er meget modstander af Ring 5 – især af hensyn til natur og miljø. Se evt. min hjemmeside http://www.lenekattrup.dk  for mere information. Her kan du fornemme mine holdninger i det hele taget. Og få en fornemmelse af, at med den profil, jeg har,kan jeg kun være en klar modstander af Ring 5.   Vi skal have forbedret vores infrastruktur, mere og bedre offentlig transport, en del flere P-pladser ved togstationerne. Og så vil jeg i øvrigt pege på, at vi er ved at være for mange- det giver også øget trængsel – se f.eks. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR205.pdf.

Trængselsproblemerne, som er alvorlige nok, skal løses på helt anden vis.  Det er et kæmpeproblem at folk sidder i kø på vej til arbejde, men det er helt andre løsninger, der skal findes.

Klaus Markussen, Venstre

Der er ingen tvivl om, at en forbedring af vækstvilkårene i Nordsjælland hænger sammen med investeringer i infrastruktur. Men for mig er det afgørende hvordaninfrastrukturen i Nordsjælland bliver styrket – og i den sammenhæng er det vigtigt, at der er balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Jeg har tidligere argumenteret for, at det er vigtigt for Nordsjælland, at Hillerødmotorvejen føres til Hillerød og at motorvejsforlængelsen føres til Gilleleje. En sådan investering vil være en udbygning af vores eksisterende infrastruktur.

Det er vanskelligt at se for sig, at en ny ring 5 kan etableres uden forringelser af væsentlige naturhensyn i Nordsjælland. Frem for etablering af en helt ny ring 5, mener jeg det er mere fornuftigt at tage udgangspunkt i udvidelser af den eksisterendeinfrastruktur i Nordsjælland. Det virker derfor mere fornuftigt at udbygge den eksisterende hovedvej 6 til en egentlig ringforbindelse, frem for en ny motorvej tværs gennem den nordsjællandske natur.

Så lad os i stedet tage udgangspunkt i at udbygge den eksisterende tværgående infrastruktur i Nordsjælland med en målsætning om balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)