Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV13 Furesø

Dansk FolkepartiBirgitte BerthelsenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk FolkepartiJohn Rechendorff OlsenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk FolkepartiKathe SøballeEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk FolkepartiPeter KlokVed ikke
EnhedslistenAnders BacheEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
EnhedslistenAnna SprangeEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
EnhedslistenØjvind VilsholmEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
KonservativeEgil F. HulgaardVed ikke
KonservativeJohn I. AllentoftEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
KonservativeLars N. CarstensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
KonservativeSusanne MortensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal AllianceArne RaskVed ikke
RadikaleDavid MouritzenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
RadikaleHelle Katrine MøllerEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
RadikaleTine HessnerEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFJane IsdalEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SFJannie HjerpeEtablering af Ring 5 er en god ide
SocialdemokratietHasan YilmazEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietHeidi StorckEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietLone ChristensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietOle Bondo ChristensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietPer Brøgger JensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietPreben Sandberg PetterssonEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
SocialdemokratietSøren KnapEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreElse Marie ThorhaugeEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreFlemming OppfeldtEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreIb NøhrVed ikke
VenstreJakob KarterEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreKurt Bork ChristensenEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstrePeter-Johan RaasøEtablering af Ring 5 er en dårlig ide
VenstreSøren Bollerup HansenEtablering af Ring 5 er en god ide
Ole Bondo Christensen, Socialdemokraterne

Vi skal bevare vores smukke natur i Nordsjælland. Derfor siger jeg nej til Ring 5. Vi har nok motorveje, der skærer landskabet i stykker og skaber støj.  Fremtidens trafikbehov må løses smartere og med mere respekt for miljøet.

Susanne Mortensen, Konservative

“Vi er imod en transportkorridor, der dimensioneres til at betjene trafikken mellem Norge/Sverige og Tyskland. Denne bør ledes i en ny Sverigesforbindelse syd om København, så den ikke belaster Nordsjælland, hvor den ikke har noget at gøre.    Hvis afviklingen af den regionale trafik i hovedstadsregionen på et tidspunkt skulle kræver en Ring 5, ønsker vi, at den flyttes længere mod vest.  Vi betragter den nuværende linieføring som forældet og overhalet af udviklingen.”
Birgitte Berthelsen, Dansk Folkeparti

Jeg er klar modstander af planerne om Ring 5. For det første virker linieføringen ikke særlig hensigtsmæssig i forhold til pendlertrafikken og den er alt, alt for lang som ringvej. Det vil koste en formue at anlægge ringvejen og undervejs vil den både ødelægge natur og skabe forurening, støj. Det vil primært være en vej, der tilgodeser godstransport mellem Tyskland og Sverige/Norge og som absolut ingen penge genererer til den danske statskasse. Det skulle da lige mangle, at vi skulle betale for, at de kan transportere gods med udenlandske chauffører på veje betalt og vedligeholdt af danske skatteydere. 

Jannie Hjerpe, SF

Den mest forurenede transportmetode er skibstrafik  For at nedsætte forureningen foreslår jeg som SF’er at der bygges en togbane til godstransport svarende til ring5 så vi får godstransporten til, fra og igennem DK over på godstog som absolut er mindst forurenede

Flemming Oppfeldt, Venstre

Vi skal udvide vort trafiksystem, hvor det giver mening, f.eks. Ring 6 fra Helsingør-Fredensborg-Hillerød, Slangerup, Roskilde. Det er en meget forsømt forbindelse. Vi skal udvide Hillerødmotorvejen og støjafskærme den og f.eks. underfører den ved Fiskebæk og fjerne støjgenerne. Og vi skal ikke åbne en ny motorvej igennem det åbne land ved Farum Naturpark.

Anna Sprange, Enhedslisten

Vi har rigeligt med veje i Furesø kommune og jeg er dybt modstander af, at man vil bygge en ringvej der vil belaste miljøet og ødelægge de smukke og dyrebare naturomåder vi har i Nordsjælland. Vi skal som politikere passe på miljøet og passe på de få naturområder vi har tilbage og modvirke mere biltrafik.

John Ingemann Allentoft, Konservative

Konservative siger nej til transportkorridoren, Ring 5  Konservative i Furesø er imod en transportkorridor, der dimensioneres til at betjene trafikken mellem Norge/Sverige og Tyskland. Denne bør ledes i en ny Sverigesforbindelse syd om København, så den ikke belaster Nordsjælland, hvor den ikke har noget at gøre.    Vi betragter den nuværende linieføring som forældet og overhalet af udviklingen  Hvis afviklingen af den regionale trafik i hovedstadsregionen på et tidspunkt skulle kræver en Ring 5, ønsker vi, at den flyttes længere mod vest. Så vil vejen i væsentligt højere grad følge eksisterende veje, belaste den frie natur mindre og give god forbindelse til det kommende Sygehus ved Hillerød.

Søren Knap, Socialdemokraterne

Har aldrig rigtig fattet hvorfor kørende trafik skal m færge, og slet ikke når der nu er en udmærket bro mellem Sverige og Danmark…

Käthe Søballe, Dansk Folkeparti

Ring 5 vil ødelægge naturen
Lars N. Carstensen, Konservative

I Nordsjælland tales der meget om en ny fast forbindelse til Sverige. Der tales også om at bygge en ny motorvej og jernbane i form af en Ring 5. 

Jeg mener ikke man skal bygge ring 5 hen over Nordsjællands naturskønne områder og kulturhistoriske værdier. 

Der er mange alternativer til Ring 5, f.eks. at bygge ring 4 færdig – lad os udtømme dem før vi gør uoprettelig skade på vores nærmiljø!Lars N. Carstensen, Konservative
Heidi Storck, Socialdemokraterne

Miljøministeriet har efter høringsperiodens udløb d. 30/8-13 udsendt en ny og revideret fingerplan for Hovedstadsområdet – Fingerplan 2013.    Ved gennemlæsning af Fingerplan 2013 kan man konstatere at    1. protesterne mod Ring 5 fra Furesø Kommune ikke er hørt  2. kortbilagene er revideret, således, at Perimetervej ikke længere indgår i den grønne kile  3. Cirkulæret om Landsplandirektivet, der i 2009 afløste Fredningskendelsen fra 2008 foreligger, nu kun som historisk dokument    Væsentlige præmisser for den kommuneplan for Furesø Kommune, som netop har været i høring er derved ændret.     I praksis betyder det, at     a. det boligområde, der er i høringsmaterialet for kommuneplan 2013 er udlagt yderst mod vest (område 16B2), kommer til at ligge med ca 500 m til Ring 5  b. der frit kan planlægges med trafik på Perimetervej.    I 2007 hilste jeg Fredningsnævnets beslutning om Fredning af Flyvestation Værløse velkommen.  I 2009 anerkendte jeg Naturklagenævnets ophævelse af fredningen og Miljøministeriets efterfølgende indførelse af Cirkulæret om Landsplandirektivet, idet det af de medfølgende kortbilag klart fremgik, at Perimetervej var omfattet af den grønne kile.    Det lykkedes med andre oid ikke, at få Miljøministeriet til at tænke nyt om transport – så må vi jo selv gøre det. Det eneste, der nu kan skåne nuværende og kommende beboere mod væsentlige støjgener – det er en hensynsfuld kommuneplan. Det vil jeg selvfølgelig arbejde på, idet jeg henviser til Planlovens formålsbestemmelse, der fastslår, at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper skal forebygges.
Etableringen af Ring 5 vil gå ud over mange natur- og kulturarvsværdier i Nordsjælland.    Etablering af Ring 5 vil give støjgener for nuværende og kommende beboere i Furesø Kommune, og vil fordyre omkostningerne til støjbekæmpelse for beboere, bosat langs Ring 5 og langs lokale veje, der vil opleve stigende sivetrafik.

Egil Hulgaard, Konservative

Konservative er ikke for en ring 5 i den nuværende form. Den skal skabes for hovedsageligt at styrke infrastrukturen i Nordsjælland, og foreslås flyttet længere vestpå og hovedsagelig udbygge eksisterende vej.

Preben Sandberg Pettersson, Socialdemokraterne

Der er behov for at fremme effektive vejforbindelser til København, men Ring 5 er ugennemtænkt og ødelæggende, man kunne overveje en vej og bane forbindelse længere mod vest der ikke ødelægger naturværdierne og boligområder, til gavn for lokale pendlere og borgere, ikke for svenskernes skyld.

Lone Christensen, Socialdemokraterne

Den er ødelæggende for den smukke natur ,der er jo en god grund til at Stauning fredede den nord sjællandske område,iøvrigt er der i Sverige kostet en hel jetjager at udbygge Trelleborg linien,der handles ikke så meget i Europa,men i de tidligere østlande der ligger handlen,det er bevist.

Kurt Bork Christensen, Venstre

Ring 5 vil ikke i større omfang fjerne trafikken fra Hillerødmotorvejen.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)