Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

KV13 Fredensborg

PartiNavnGår du ind for at anlægge Ring 5?
Nye BorgerligeSteen LøfstrømJa
Borgernes StemmeHossein  ArmandiNej
Dansk FolkepartiFlemming RømerNej
Dansk FolkepartiFreja Brabæk KristensenNej
Dansk FolkepartiJørgen s. ElleboeNej
Dansk FolkepartiKim E. JensenNej
EnhedslistenPeter HeideslebenNej
KonservativeChristian De JonquiresNej
KonservativeRene NørbjergNej
KonservativeThomas von JessenNej
KonservativeUlla Hardy HansenNej
RadikaleBettina BoveNej
RadikaleMarianne Bredgaard KarlssonNej
SFHanne BergNej
SFOle BergmannNej
SocialdemokratietBenn Ganløse VestergaardNej
SocialdemokratietDorte Beyer NielsenNej
SocialdemokratietDorte SkriverNej
SocialdemokratietPer Frost HenriksenNej
SocialdemokratietPia BødgerNej
SocialdemokratietPoul JuulNej
SocialdemokratietRasmus Østrup MøllerNej
SocialdemokratietThomas Lykke PedersenNej
VenstreCharlotte kirkegaardNej
VenstreClaus HassingNej
VenstrePreben GothNej
VenstreThomas ElgaardNej
VenstreTinne Borch JacobsenNej
VenstreVagn Koch JensenNej
KonservativeJesper Tvildeved ikke
Liberal AllianceHelle Abail Hansenved ikke
SFTorben Forskovved ikke

Nichlas Jensen, Konservative

Selvom Ring 5 vil afhjælpe kø-problemer til gode for vores borgere og skabe vækst i regionen, så vil Ring 5 skade de mange naturområder der er i Regionen. Derfor ser jeg ikke Ring 5 som værende en mulighed på nuværende tidspunkt, da der er mange andre muligheder for at afhjælpe disse problemer.

Henriette Brandt Pedersen, Enhedslisten

Lad os udnytte vores penge til noget mere konstruktivt og nødvendigt.. Lad os bevarer de naturværdier og områder, som gavner et sundt miljø.

Kirsten-Louise Vang, Socialdemokraterne

Kommer til at gå gennem nogle af de naturrige områder i Kongernes Nordsjælland.

Flemming Rømer, Dansk Folkeparti

Vi kommer til at få enten forlængelse af overdrevsvej eller ring 5, foretrækker ring 5.

Marianne Bredgaard, Radikale

Den primære årsag til at etablere Ring5, er netop Sveriges behov for at etablere “industri-eksport-bro” til kontinentet. Det skulle Svenskerne have indtænkt i Øresundsbroen istedet….

PH sagde det så fint: “at blive Sveriges Tysklandsbro er faktisk alt der kræves, så Danmark ikke helt skal tro, at vi ligger her forgæves”.

Hossein Armandi, Borgernes Stemme

Det er i dag vanskeligt traffikalt at bevæge sig på tværs i hovedstadsområdet, ligesom Helsingør motorvejen er stærkt overbelastet.  Jeg vil foretrække, at Helsingørmotorvejen bliver udvidet hele vejen til Helsingør.

Kim Bekker Rasmussen, Socialdemokraterne

Tung trafik øger trafikusikkerheden.

Hvor meget transporttid er det reelt der spares?

Thomas von Jessen, Konservative

Jeg repræsenterer Det Konservative Folkeparti som byrådsmedlem. Flere nordsjællandske borgmestre og byrådsmedlemmer siger nej til “Ring 5”. I stedet bør satses på en udbygning af det eksisterende vej- og skinnenet i nordsjælland for at klare den øgede trafikbelastning. Vi har tilmed altid ment, at det er en uhørt krænkelse af den private ejendomsret, når staten foretager denne form for arealreservation uden tinglysninger på ejendommene.

Helle Abild Hansen, Liberal Alliance

Beslutningen om en transportkorridor blev taget før vi fik Øresundsforbindelsen og før beslutningen om en Femernforbindelse. Trafik til og fra Sverige kan lige så godt foregå via Øresundsforbindelsen og så videre gennem Sverige.  Der skal træffes en beslutning en gang for alle, så de borgere, der har ejendomme med tinglyste deklarationer, ved hvad de kan regne med. Hvis det besluttes, at der ikke skal være en Ring 5, skal de tinglyste deklarationer ophæves.

Tinne Borch Jacobsen, Venstre

Vi får ingen glæde af den. Der kommer ingen fordele for Nordsjællands pendlere ud af projektet. Det vil endvidere være langt mere hensigtsmæssigt at lade forbindelsen “gå i land” neden på Amager ved lufthavnen, der således kan betjene et svensk opland = flere (danske) arbejdspladser i lufthavnen.

Ulla Meng Smidt, FokusFredensborg

Vi har Øresundsbroen og “omvejen” fra Helsingborg til denne er ikke lang. Ring 5 vil ikke nævneværdigt aflaste kø-problemerne for Københavnerpendlere, men den vil gøre uoprettelig skade for den smukke natur, den skal føres igennem. Jeg siger et STORT NEJ til ring 5!!!

Grete Signe Jensen, Enhedslisten

Ring 5 stammer fra tiden før Murens fald. Den er meningsløs i dag, hvor vi ser sydpå mod Berlin og Warszawa. Det samme gælder Femern-forbindelsen

Lars Egedal, Venstre

Jeg bor selv på kanten af transportkorridoren i Fredensborgs landzone og vil kæmpe mod Ring 5 projektet med næb og klør.

Claus Birkelyng, FokusFredensborg

Ring 5 vil være en katastrofe for naturen i Nordsjælland. Lokallisten Fokus Fredensborg er klart imod.

Dinah Andersen, Borgernes Stemme

Der bør satses meget mere på at sikre en billigere og bedre kollektiv trafik.

Nicholas Just Villadsen, Liberal Alliance

Jeg mener at Ring 5 først og fremmest tilgodeser Sverige og Norges eksporttrafik.    En udbygning af de eksisterende veje vil have langt større positiv virkning på trafikken i Nordsjælland og København.    Generelt over stiger de negative virkninger langt de positive ved en etablering af Ring 5.

Grethe Lissi Troensgaard, FokusFredensborg

Fredensborg Kommune skal ikke levere en “gennemkørselsvej” for svenske turister, lastvognstog m.m.m. Ring 5 vil ikke gavne Fredensborg Kommune overhovedet, tværtimod.

Thomas Lykke Pedersen, Socialdemokratiet

Hele beregningsgrundlaget og vækstargumenterne for Ring 5 har ikke hold i den virkelige verden.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)