Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Folketinget (arkiv)

Folketingskandidater mod Ring 5

Et godt valg for Ring 5-modstanden 

Nej til Ring 5 er uafhængig af partipolitik. Alligevel har foreningen haft travlt i valgkampen – vi har deltaget i mange vælgermøder og selv holdt et enkelt af slagsen med over 100 deltagende borgere. Vores mål er selvfølgelig at gøre det klart, at modstanden mod Ring 5 er en vigtig sag, og vi vil vide, hvordan vores lokale folketingsmedlemmer vil stemme, når sagen skal afgøres i Folketinget i 2013.

Det er også vigtigt, at alle – uanset politisk ståsted – kan finde en kandidat, der er modstander. Det har forløbet vist at man kan. Det er lykkedes over forventning idet langt de fleste kandidater har sagt nej tak til Ring 5, når vi har spurgt dem. Faktisk er det sådan, at det for 4 partiers vedkommende er hele partiets holdning, at Ring 5 ikke skal bygges. Disse partier er: Det radikale Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten – herudover har en række kandidater fra de andre partier sagt mere eller mindre klart fra overfor planerne. 

Her efter valget kan vi konstatere, at der er valgt 13 kandidater, der var opstillet i Nordsjælland. 7 af disse tager afstand fra Ring 5-planerne. De resterende 6 har ikke ytret sig klart – men der er formentligt også nogle modstandere blandt dem. Vi har ikke hørt nogen af de valgte tale positivt om Ring 5. Så for Ring 5-modstanden var valget godt. Nu skal vi holde fast og bevare trykket – der er stadig to år til afgørelsen

Find din foretrukne kandidat her

En evt. vedtagelse af Ring 5 vil have store konsekvenser for rigtig mange borgere i Nordsjælland. Men også mange borgere i Nordsjælland og andre steder på Sjælland, der ikke bliver direkte berørt af konsekvenserne, er markante modstandere af Ring 5. På adskillige opfordringer har vi indsamlet data om de folketingskandidater, der er modstandere af Ring 5. Så ønsker du at stemme på en politiker, der vil gøre en aktiv indsats mod Ring 5, find da din foretrukne kandidat på denne liste. Listen er under løbende opdatering. Folketingskandidater, der ønsker optagelse på siden, bedes sende deres indlæg via fanen “Kontakt os”. 

Peter Westermann

Af Peter Westermann, 29.08.2011

Rødder og Ringveje

Marken og plantagen bag min mors hus i Allerød var mit og min brors prærie og jungle. Her skød vi og vores venner med bue og pil, fangede småfisk i den lille å, flygtede panisk fra græssende køer og plukkede æbler og åd dem til vi fik ondt i maven.

Det giver et lille stik inden i at tænke på, at stederne er forsvundet – huse er blevet opført og nye familier flyttet ind. Men det skyldes jo, at Allerød har vokseværk, og det er vel som det skal være. Tænk hvis min oldefar og hans medborgere i Allerød havde modsat sig udvidelsen af byen i sin tid. Så havde huset, min mor bor i, ikke stået der.

Trods udvikling og forandringer føler jeg en stærk tilknytning til Nordsjælland. I dag hænger min valgplakat på en lygtepæl 50 meter fra hvor min farfar faldt i Sortemosen som knægt (hvilket førte til en – heldigvis forkert – dødsannonce i Frederiksborg Amts Avis). Måske er jeg bare sentimental, men rødderne betyder noget for mig. At stederne, hvor jeg voksede op – og nu fører valgkamp – er de samme, som de steder min familie har levet i mindst ti generationer.

De var alt fra fattige daglejere på Frederiksholm Teglværk over skomagere i Allerød og Birkerød til en overlærer og fungerende forstander på pigehjemmet i Jægerspris. Familiens forgreninger dækker hele Nordsjælland: En fisker i Gilleleje, en svejser på Helsingør skibsværft og en redaktør i Nærum. Min mormor og morfar var lærere i Hillerød indtil min morfar rykkede til Nærum. Selv er jeg vokset op hos min mor i Allerød og min far i Birkerød.

Det virker nok lidt fastlåst i en globaliseret verden, men rødderne giver mig en fornemmelse af at høre til. Og en følelse af, at det giver mig en arv – som jeg skal leve op til. Jeg føler en forpligtelse til at passe på Nordsjælland. Det gør jeg bedst ved at arbejde for en fornuftig, bæredygtig udvikling, snarere end at bekæmpe al udvikling. En udvikling, der dog bestemt ikke skal betyde at der pløjes en larmende og forurenende ring 5-motorvej tværs gennem Nordsjælland og dets fredede naturområder og landsbyer, kun til gavn for svensk eksport. Vil svenskerne handle, må de sejle eller tage over Øresundsbroen.

Ring 5 går jeg ikke med til – måske på grund af den ringvej, der fører gennem min nordsjællandske slægt.

Se mere: http://peterwestermann.urbanblog.dk/

Peter Westermann

Finn Rudaizky

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti
Folketingskandidat Nordsjællandskredsen
Medlem af Region Hovedstaden

Etablering af Ring 5 er helt uaktuel og en akademisk, teoretisk debat. Der er ingen som vil finde penge til en Ring 5 og hele projektet ligger lysår frem i tiden, hvis planerne skulle dukke op igen. Men, spørgsmålet er også om tiden ikke er helt forpasset til dette svensk inspirerede projekt, som Region Hovedstadens socialdemokratiske regionsformand Vibeke Storm Rasmussen påstår, er et forslag med Øresundsregionale perspektiver. Det modsatte er tilfældet. Der er rent faktisk tale om et svensk forslag til et transeuropæisk net, men i regional forklædning. Det er oplagt, at der er andre og mere påtrængende trafikopgaver at løse, f.eks. den nye jernbane København-Ringsted over Køge, en udvidelse af Køge Bugt motorvejen og en hårdt tiltrængt bedre forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Og denne Fjord-forbindelse haster.  Såvel natur som miljø kommer til at lide enormt, hvis man anlægger Ring 5. Større vejanlæg vil skabe rigtig store gener for Nordsjællands naturområder. Flere af områderne er heldigvis fredet. Ydermere kommer den øgede CO2 udslip ikke til at hjælpe nogen. Jeg må erkende, at ønsket om “vidtgående hensyn til naturen” er helt umulig at forene med Ring 5-linieføringen. Nordsjællands uvurderlige natur kan ikke bevares ved anlæg af Ring 5. Derfor nej til Ring 5. Også fordi de menneskelige og naturmæssige omkostninger er alt for store. Nordsjælland har brug for løsninger. Men, det skal være grønne løsninger – og Ring 5 linieføringen er slet ikke en grøn eller god løsning. Det er glædeligt, at den konservative Borgmester Erik Lund fra Allerød endelig har indset det. Finn Rudaizky
Dansk Folkeparti
Folketingskandidat Nordsjællandskredsen
Medlem af Region Hovedstaden

Finn Rudaizky

Klaus Markussen

Klaus Markussen, Folketingskandidat
Formand for Venstres byrådsgruppe
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Fritids- og kulturudvalget 
————————————————————–
Hillerød Kommune
Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød
Tlf (mobil): 50857112 
E-mail: klm@hillerod.dk
www.klausmarkussen.dk


Lige nu raser debatten om Ring 5. Frem for nye motorvejsstrækninger, mener jeg at det er mere relevant at fokusere på trafikinvesteringer, der her og nu forbedrer vores eksisterende infrastruktur og gør livet lettere for de mange borgere og virksomheder, der anvender de eksisterende motorveje i Nordsjælland.
Jeg vil hellere arbejde for at føre Hillerød-motorvejen til Hillerød, frem for en ny ring 5 tværs gennem Nordsjælland med store negative effekter på vores smukke naturområder. Vi bor i en vidunderlig del af Danmark. I Nordsjælland er der højt til loftet. Vi har, på en begrænset geografi, kultur og natur i et sjældent smukt omfang.
Vi har meget at være stolte over i Nordsjælland, men en af vores store udfordringer er behovet for nye investeringer i trafik. Alt for mange af os spilder rigtig meget tid på at sidde i kø hver dag til og fra arbejde. Dertil kommer, at gode trafikforbindelser er vigtigt for både virksomheder og borgere, der overvejer at slå sig ned i Nordsjælland.
Jeg forestiller mig tre konkrete forbedringer. For det første en forlængelse af Hillerød-motorvejen til Hillerød. For det andet en udvidelse af antallet af kørebaner mellem Farum og Bagsværd. Og for det tredje en forlængelse af motorvejsforlængelsen til Gilleleje. Derudover mener jeg, at det skal undersøges om det kan lade sig gøre at indsætte en ekspres-buslinie mellem Helsinge og Bagsværd som eventuelt kunne køre i motorvejens nødspor og dermed være et tilbud om et løft af den kollektive trafik til og fra Nordsjælland.

Se mere om Klaus Markussens holdninger til Ring 5 her: http://klausmarkussen.wordpress.com/2011/05/10/der-er-alternativer-til-ring-5/

Klaus Markussen

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr, Folketingsmedlem for SF, valgt i Nordsjællands storkreds

Konsekvenserne af en eventuel ny Ring 5 motorvej vil være enorme for miljøet, samtidig med at de trafikale gevinster er meget små. Derfor er jeg modstander af at anlægge Ring 5 motorvejen.

De naturmæssige konsekvenser ved et større vejanlæg vil skabe store gener for en række af Nordsjællands smukke naturområder. Mølleåen og hele Mølleådalen har været interesseområde for fredning siden 1936 og er i dag også udlagt som EU natura 2000 område. Området ved Bastrup sø er både fredet og omfattet af Natura 2000, området ved Kirkelte er fredet og skovene i områder er både gamle og yderst naturrige fredsskove. Jeg kan ikke se, hvordan man ved at anlægge en motorvej ikke kompromitterer disse områder? De naturmæssige konsekvenser af større vejanlæg resulterer typisk i både opsplitning af naturområder (fragmentering) og enorme støjgener der forstyrrer friluftsliv, beboere og dyr. Dertil kommer den øgede CO2 udslip, der ikke ligefrem hjælper Danmark med at leve op til vores internationale forpligtigelser.

De trafikale udfordringer den nye ring motorvej skal løse, er hovedsageligt rettet mod det stigende antal pendlere til og fra København. Alle erfaringer viser, at nye vejer skaber nye bil-pendlere. Indfaldsvejene i København kan ikke klare flere biler og er alle højt belastede. Konsekvenserne af en ny motorvej vil altså have større negative konsekvenser for biltrafikken i København, end den vil løse nuværende problemer. 

Effekten af Ring 5 vil i bedste fald gøre livet nemmere for lastbiltrafikken, som med den nye motorvej for en direkte vej fra Skandinavien til Tyskland. Sjælland vil være en naturlig transit zone mellem Sverige og Tyskland når Femernbroen anlægges. Ring 5 kan potentielt blive knudepunkt for lastbiltrafikken for hele Øresundsregion, der med Ring 5 får et tidsbesparende alternativ til de nuværende ruter fra Skandinavien til det europæiske kontinent

Problemerne omkring Københavnsområdet løses udelukkende, hvis vi tænker i helhedsløsninger. Den enorme milliard investering motorvejsprojektet vil medføre, ville have en større og bedre effekt, hvis den var rettet mod vores kollektive trafik. Jeg synes de negative virkninger af en ny motorvej er åbenbare i forhold til konsekvenserne for miljøet og for Danmarks generelle CO2 udslip, mens de positive effekter af motorvejen ikke er til at få øje på.

Du kan læse mere om mine holdninger til Ring 5 motorvejen på min hjemmeside:

Debatindlæg om Ring 5:

Pia Olsen Dyhr

Casper Strunge

Casper Strunge, folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Nordsjællands Storkreds

Grundlæggende er RING 5 bare ikke nogen særlig god idé. Linjeføringen pløjer gennem noget af det fineste natur i Nordsjælland og tilfører ikke meget vækst til regionen. Skal borgere også i fremtiden kunne være bosat i det nordligste Sjælland og f.eks. arbejde i København, så skal der først og fremmest fokuseres på at udbygge det eksisterende vejnet, her tænker jeg især på en forlængelse af Hillerødmotorvejen. Dernæst bør S-toget føres helt til Helsinge, og sidst skal RING 6 til Roskilde udbygges så færdslen på tværs i regionen kommer til at fungere. Læs mere på www.casperstrunge.dk.

Casper Strunge

Thomas Horn

Thomas Horn
Folketingskandidat (S)
Nordsjælland
www.thomashorn.dk
 
Fremtiden skal være grøn og ikke grå
I Helsingør pendler små 13.500 borgere hver dag ud af byen. Flertallet ender med at spille deres tid i lange køer på Helsingørmotorvejen eller på den mildest talt uregelmæssige Kystbanen. 
 
Med bygningen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil presset på vej og skinner stige yderligere. Som borger og politiker med base i Helsingør glæder jeg mig til den dag hvor en H-H forbindelse står klar. Den vil være til gavn for både Helsingør og resten af Nordsjælland for ikke at tale om hele Øresundsregionen. 


Men en H-H forbindelse vil aktualisere de trafikale flaskehalse fra og til Helsingør yderligere. Jeg bakker derfor op omkring en grundig analyse af de trafikale udfordringer i hovedstadsområde. En analyse der skal tage sit udgangspunkt i at sikre sårbar natur og dermed komme med alternative forslag til B5

Min grundlæggende holdning er, at fremtidens trafikale problemer primært skal løses gennem investeringer i den kollektive trafik. Ved at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og pålidelig vil vi flytte brugere fra grå og over til grøn trafik.

Thomas Horn

Sophie Løhde

Sophie Løhde (V), MF

Folketingsmedlem for Venstre, valgt i Nordsjællands Storkreds

Når regionsrådet omtaler Ring 5 som en af de »grønne trafikkorridorer i Hovedstadsregionen«, så spørger man sig selv, om det er en aprilsnar? Det eneste grønne ved Ring 5 er, at den pløjer ned igennem Nordsjællands uvurderlige grønne natur.


Alligevel udtaler regionsrådet, at ring 5 skal planlægges, så den tager »vidtgående hensyn til naturen«. Problemet med det synspunkt er bare, at ønsket om vidtgående hensyn til Nordsjællands uvurderlige natur er umulig at forene med Ring 5 linjeføringen. Hvis man forsøger at foregøgle, at man kan begge dele, så er det udtryk for et forsøg på at blæse, mens man har mel i munden.

Når jeg derfor som folketingsmedlem siger »nej til ring 5«, så skyldes det først og fremmest, at de menneskelige og naturmæssige omkostninger for området er alt for store. En transportkorridor gennem Nordsjælland vil unægtelig få vidtrækkende konsekvenser for området, da korridoren vil ramle sammen med en lang række fredede områder. Hertil kommer, at Ring 5 linjeføringen primært er til fordel for den svenske lastbiltrafik.

I stedet skal vi fokusere på en række andre aflastningsstrategier, herunder udbygning det eksisterende vejnet samt den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Derudover burde alle partierne bag transportaftalen (V, S, DF, SF, K, RV og LA) overveje at udvide den igangsatte analyse, så man alternativt vurderer mulighederne for en transportkorridor ned gennem Skåne og syd om København.

Hvis du vil vide mere om mine holdninger:
http://www.stemsophie.dk

Sophie Løhde

Jørgen Arbo-Bæhr

Jørgen Arbo-Bæhr, Spidskandidat for Enhedslisten, Nordsjælland


Smid  Ring 5 i skraldespanden.

Ring 5 er den mest katastrofale trafikplan for Nordsjælland. Ikke alene vil den ødelægge en stor del af naturen, men den vil også betyde en stigning af biltrafikken, som vil være ødelæggende for klimapolitikken. Desuden vil den betyde, at den vil opsplitte Nordsjælland, så den vestlige del bliver en slags udkants-Danmark. Det værste er, at de borgerlige partier har givet Ring 5 en positiv opbakning, så vi andre skal opbygge en stor og kraftig modstand mod den. 

Det er en stor investering på 20 mia. kr., hvor vi kan bruge en sådan investering til at udbygge den kollektive trafik – ikke mindst i de nordligste områder. Det betyder, at vi skal udbygge jernbanerne til dobbelt-sporede, og vi skal have sikret en langt bedre bustrafik. Desuden kan vi lave en meget billigere trafik, hvor vi kun skal betale halvdelen af de nuværende billetpriser. Til sammen betyder investeringerne mindre end de 20 mia. Kr., og det vil være langt bedre for naturen og klimaet.

Vi skal gøre det klart, hvem det er, som står bag Ring 5. Det skyldes de svenske virksomheds-ejere, som vil bruge den til at køre deres varer gennem Danmark til Tyskland og resten af Europa. 

Bevis det! Ja, det kan vi forstå, når svenskerne er parat til at betale tunneller Helsingborg-Helsingør. Men i virkeligheden kan svenskerne i stedet bruge vandvejen. De kan bruge containerskibe fra f.eks. Helsingborg eller Malmø. Så vi kan sagtens argumentere imod Ring 5.

Jeg mener vi skal gøre hvad vi kan imod Ring 5. Vi skal lave underskriftindsamling. Vi skal gøre det klart for alle Nordsjællandske borgere, hvad det vil betyde af dårligdomme for os alle sammen. 

Jørgen Arbo-Bæhr

Walter Christophersen

Walter Christophersen, Dansk Folkeparti, Folketingskandidat
Nordsjællands Storkreds
Frederikssundkredsen

Jeg mener at tiden for Ring 5 er løbet ud i sandet.
Som tidligere Trafikpolitisk Ordfører for Dansk Folkeparti har jeg fremdeles arbejdet for en udvidelse af Helsingør Motorvejen til 3 spor i begge retninger, samt en forlængelse af samme til Helsingør.
Sagen er jo den, at vi må forholde os til en Helsingør/Helsinborg forbindelse (Tunnel/Bro)i nærmeste fremtid af hensyn til den vitale trafikale infrastruktur for hele Skandinavien. Broen til Malmø var efter min mening en forkert prioritering m.h.t. den Skandinaviske jernbane infrastruktur/linieføring til Kontinentet via København, og når man itænker Femern Bælt Forbindelsen bliver det helt grotesk!

Således må Ring 5 vige for den pragtfulde natur i Nordsjælland men så sandelig også i sagens infrastrukturelle natur!

Walter Christophersen

Christian Friis Bach

Christian Friis Bach, Folketingskandidat for Radikale Venstre, Web: www.friisbach.dk 

Bestemt nejEn Ring-5 motorvej er en helt igennem forkert ide. Både for Nordsjælland, for naturen og for trafik og transport. Der er langt mere perspektiv i at få den tunge transport på skinner ned over Øresundsforbindelsen, etablere en letbane i Ring-3 og evt. forbedre Ring-6. Der er ikke brug for en ny stor mastodont af et motorvejsanlæg i Nordsjælland. Der er, ikke mindst på grund af klimaforandringerne, brug for en helt ny tilgang til trafik og transport. Derfor klart nej.

Christian Friis Bach

Anne Ehrenreich

Anne Ehrenreich, Venstre, 2. viceborgmester og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse samt opstillet til Folketinget i Nordsjællands Storkreds

Som borger i Nordsjælland og med arbejde i København kender jeg alt til udfordringerne med transport i vores område. Der er ingen tvivl om, at vi har brug for infrastruktur, som virker bedre. Men jeg mener ikke, at Ring 5 er løsningen, især da det vil gå ud over vores skønne og unikke naturområder, som vi skal værne om. Jeg vil hellere satse på følgende: 

Mere kollektiv transport der virker, herunder tog- og busplaner der holder samt bedre muligheder for parkering ved stationerne.
Udbygning af eksisterende vejnettet, bl.a. Helsingør-motorvejen og Hillerød-motorvejen, så man ikke skal holde i kø i timevis.
Løsninger som respekterer naturværdierne.

Et kryds ved mig er et kryds på en velkvalificeret arbejdsom liberal ildsjæl, som vil arbejde for Nordsjællands sag. 

Anne Ehrenreich
Sømandshvilevej 7
DK-2960 Rungsted Kyst
Tel: 45 76 93 30
Mob: 30 57 19 76
e-mail: annehr@mail.tele.dk
hjemmeside: www.anneehrenreich.dk

Øjvind Vilsholm

Øjvind Vilsholm, Folketingskandidat for Enhedslisten i Egedalkredsen

Enhedslisten kan på ingen møde støtte Ring 5-projektet. Vi arbejder på alle fronter mod ring 5, og vi glæder os over, at modstanden vokser.
    I 2008 stod vi alene som modstander af Ring 5 i Furesø Byråd, da byrådet havde regionsplanen i høring. Vi har som det eneste parti i Regionsrådet taget afstand fra Ring 5. Og alle Enhedslistens folketingskandidater er imod Ring 5.
   Jeg kan derfor garantere, at en stemme på Enhedslisten er en sikker stemme mod Ring 5 og en sikker stemme for den nordsjællandske natur og en udbygning af den kollektive trafik.

Hvis vi skal lokke flere tilbage til tog og bus skal vi sikre:
– lavere priser
– hurtigere ruter
– flere afgange

Og så skal vi selvfølige også gøre det lettere at tage cyklen.

Øjvind Vilsholm

Lars N. Carstensen

Lars N. Carstensen, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, opstillet i Egedal og Furesø og i Nordsjælland.

Mit politiske udgangspunkt er Nordsjælland, hvor jeg selv bor og arbejder. Jeg mener, det er vigtigt at man bor der, hvor man stiller op, fordi det er nødvendigt med lokalkendskab, når vidtrækkende beslutninger skal træffes. Et oplagt eksempel er diskussionen om byggeriet af en Ring 5 med både jernbane og motorvej.
Planen om Ring 5 stammer fra den tid, hvor motorveje var lig med fremskridt, og miljø og natur var noget, der bare var der.
Et eksempel på den gamle tidsånd er Fiskebækbroen, som går højt over den del af Mølleåsystemet, som forbinder Furesøen med Farum Sø. Det ville aldrig være gået at bygge den i dag – og det samme må ikke gentage sig længere oppe af Mølleåen eller andre steder i Nordsjælland. Der er mange alternativer til Ring 5. Lad os udtømme dem, før vi gør uoprettelig skade på vores nærmiljø.
Jeg mener ikke, man skal bygge ring 5 hen over Nordsjællands naturskønne områder og kulturhistoriske værdier. Uden lokalkendskab er der risiko for, at den slags beslutninger bliver truffet uden, at konsekvenserne er kendte.

Lars N. Carstensen

Nanna Westerby

Nanna Westerby
Medlem af Folketinget for SF, opstillet i Egedalkredsen i Nordsjællands storkreds

Jeg siger klart fra overfor Ring 5-projektet, for jeg mener ikke at det er den rigtige trafikløsning. En motorvej i Ring 5 vil øge lastbiltrafikken, og have store konsekvenser for natur og miljø. Nordsjællands natur og fredede områder har stor rekreativ værdi, og skal beskyttes. Både for vores egen skyld og til glæde for kommende generationer. I stedet for at bruge milliarder på motorvejsbyggeri skal vi forbedre den kollektive trafik. Jeg vil gerne fremhæve tre argumenter for at investere i tog og busser i stedet for motorveje:

  • For det første gavner det miljøet hver gang en person fravælger bilturen til fordel for den kollektive trafik. At bygge større veje er en dyr og kortsigtet løsning hvis vi ønsker et mere bæredygtigt samfund. 
  • For det andet er den kollektrive trafik ikke god nok i dag. Hvis tog og bus skal være et alternativ til bilen, kræver det billigere billetter og flere afgange. For eksempel kan man starte med at sikre et dobbeltspor på S-banen helt frem til Farum.
  • For det tredje vil bedre kollektiv transport aflaste vejene. Dermed skal dem der har brug for at køre, for eksempel håndværkere, ikke spilde tid i endeløse bilkøer. 


Vi skal insistere på at tænke langsigtet og bæredygtigt når der skal tages store trafikpolitiske beslutninger – både i Folketinget og i lokalsamfundet. Her er http://www.nejtilring5.dk et skridt i den rigtige retning.

Nanna Westerby

Lars Barfoed, Konservative

Lars Barfoed, formand for Konservative, Nordsjællands Storkreds

“Derimod er den tidligere transportminister ikke længere så lun på trafikkorridoren Ring 5 fra Helsingborg-Helsingør og nordvest om København:

“Der er behov for en linje rundt om København, men linjeføringen for en Ring 5 har jeg ikke lagt mig fast på; der er kraftige miljøargumenter imod en ydre ring, som vil skære gennem en række grønne områder i Nordsjælland,” siger Barfoed og tilføjer: 

“Tiden er ikke længere til store indgreb i naturen, og for folk i Nordsjælland vejer naturens interesser ofte tungest.”

Så måske skal vi længere ud – til en Ring 6.” Fra Lokalavisen 06.09.2011

Den konservative pressetjeneste bekræfter på foreningen Nej til Ring 5’s  forespørgsel den 09.09.2011, at Lars Barfoed for nylig har meldt ud, at han ikke mener, Ring 5 er den rigtige vej at gå. Det skyldes, at han ønsker at beskytte den nordsjællandske natur.

Marianne Stendell

Marianne Stendell, Socialdemokraterne, folketingskandidat, opstillet i Fredensborg-kredsen

Ren trafik – hele vejen igennem!Der kommer flere og flere biler på de nordsjællandske veje og trafikken er en af de største miljøbelastninger. Den kollektive trafik skal blive meget, meget bedre, det er simpelthen en nødvendighed. Der skal naturligvis være plads til bilerne, men der kan snart ikke være flere biler på det nuværende vejnet. Vi skal tænke os om og se med kritiske øjne på infrastrukturens udvikling i Nordsjælland. Samtidig skal vi holde os for øje, at veje og togskinner ikke ødelægger den fantastiske og sårbare natur, vi har her i Nordsjælland. Jeg siger nej til Ring 5 gennem Mølleå-dalen

Marianne Stendell

Pia Adelsteen

Pia Adelsteen, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Jeg er bestemt ikke ukritisk i forhold til Ring 5. Som jeg ser det, vil Ring 5 hovedsageligt være til nytte for svenskere, der skal hurtigt igennem Danmark.
Jeg tror så heller ikke, at en beslutning om Ring 5 ligger lige om hjørnet. Der er en hel del andre trafikinvesteringer, som er langt vigtigere.
 
Med venlig hilsen

Pia Adelsteen
Medlem af Folketinget (DF)

Christiansborg
DK-1240 København K.

Pia Adelsteen

Hanne Berg

Hanne Berg, SF, Folketingskandidat i Nordsjælland, opstillet i Fredensborg kreds.  

Jeg er modstander af Ring 5, en kommende fire eller seks sporet motorvej fra Helsingør til Køge. Ring 5 er et omfattende og miljøbelastende motorvejsprojekt, der vil betyde store tab af uerstattelige fredede naturområder, uforstyrrede landskaber og biologisk mangfoldighed. 
 
 I stedet skal den kollektive trafik have et markant løft. Nogle af de mange mia. kr. vil jeg istedet anvende til at udbygge den kollektive trafik:
 
– Bedre og fleksible busforbindelser til udkanten af Nordsjælland og på tværs af Nordsjælland, med forbindelser mellem kystbanen og byer og landsbyer vest for kystbanen. 
 
– Kystbanen skal forbedres, så vi får tog til tiden og færre forsinkelser.

Hanne Berg

Nick Hækkerup

Nick Hækkerup
MF, Skatteordfører
 
Næstformand
Socialdemokratiet

udtaler om socialdemokratiets holdning til Ring 5:

1. Vi er i princippet tilhænger af en fast forbindelse Helsingør-Helsingborg, dog tidligst når København-Malmø forbindelsens økonomi er sikret og kapacitetsgrænsen er ved at være nået, antagelig i 2035.

2. Vi vil sikre, at alternativer til B5 – f.eks. en B 5½ eller en B 6 – kommer til at indgå i den strategiske analyse af trafikforholdene i hovedstadsområdet.
 
3. Når resultatet af analysen foreligger vil vi ud fra en samlet vurdering, herunder af økonomi og naturforhold, tage stilling til løsningen af de trafikale udfordringer for hovedstadsområdet, herunder om der skal være en Ring B5, 
B5½ eller B6.

Vi har således på ingen måde bundet os til B5-løsningen.
 

Nick Hækkerup

Margit Kjeldgaard

Margit Kjeldgaard, folketingskandidat for Enhedslisten i Fredensborg kredsen

Stop udrulning af asfalt

Biltrafik forurener og ødelægger naturen. Den kollektive transport skal opprioriteres. Den forurener mindre pr. km. og gør børn, unge og gamle mere mobile.
Det er fint, så mange politikere, der her protesterer over endnu et nyt motorvejsprojekt, men det kan godt undre mig. Må jeg minde om at alle partier – bortset fra Enhedslisten – står bag motorvejen til Frederikssund, som kommer til at gå lige igennem smuk og sårbar natur. Jeg kan ikke lige se hvor forskellen er, så jeg frygter nogle vil svinge over efter valget.

Margit Kjeldgaard

Helge Vagn Jacobsen

Helge Vagn Jacobsen
Folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds
Bor i Humlebæk og pendler hver dag til København med Kystbanen
 
Etablering af Ring 5 med en motorvej gennem nordsjællands smukke og sårbare natur er et total fejlskud. Ideen bygger på en forældet forestilling om, at mere bil- og lastbiltrafik også betyder mere udvikling og mere vækst i de områder, hvor trafikken kører igennem. Ring 5 projektet er tænkt som en hurtig forbindelse for transport mellem Tyskland og Sverige og er ikke udviklet som en trafikplan for bæredygtig vækst i hovedstadsregionen. Hvis man på noget tidspunkt i nær fremtid skulle have et tocifret milliardbeløb til trafikinvesteringer i hovedstadsregionen, mener jeg de bør bruges på forbedring af den offentlige trafik, så man kan bevæge sig med busser og tog på tværs af regionen på en hurtigere og smidigere måde end i dag. Samtidig bør man se på en samlet trafikløsning for Helsingør by, der i dag er voldsomt trafikalt belastet af den nuværende trafik til og fra færgehavnen.

Hilsen
Helge Vagn Jacobsen
www.helgevagn.dk

Helge Vagn Jacobsen

Marlene Harpsøe

Marlene Harpsøe
MF, folketingskandidat i Hillerød-Gribskov kredsen

Jeg er af den holdning, at en ring 5 ikke må skade vores smukke nordsjællandske natur. I et tidsmæssigt perspektiv er ring 5 ikke den vigtigste trafikale investering at prioritere lige nu og her. Over de kommende mange år kan meget nå at ændre sig – også til fordel for vores grønne Nordsjælland

Med venlig hilsen,

Marlene Harpsøe
MF, folketingskandidat i Hillerød-Gribskov kredsen
www.marleneharpsoe.dk

Marlene Harpsøe

Pressemeddelelse efter SF´s landsmøde

Pressemeddelelse:

Modstand mod Ring 5 på SF’s landsmøde

På SF’s landsmøde i weekenden blev der også diskuteret emner af lokal betydning. SF’s nordsjællandske folketingskandidat Peter Westermann talte imod planerne om Ring 5-motorvejen. Fra landsmødets talerstol sagde Peter Westermann:

”Herfra vil jeg kraftigt opfordre til at vi ikke skal stemme for at pløje en dyr transitvej for svenske lastbiler ned gennem fredet natur til skade for borgeres trivsel, miljøet og klimaet, når godset bedre kan sejles over Østersøen. ”

SF Allerøds formand, Jørgen Ekstrøm Jakobsen, deltog også i debatten og sagde fra talerstolen:

”Diskussionen er ved at komme i gang lokalt i partiforeningerne. Lad os få den løftet, så vi i SF har en klar holdning. Argumenterne mod den er mange og det er alternativerne også. Min anbefaling er klar: Nej til Ring 5.”

Peter Westermann fandt det vigtigt at debatten er startet. Fra talerstolen sagde han:

”Den endelige beslutning skal tages i Folketinget i 2013, så det er godt, at vi nu har startet debatten. Derfor var jeg glad for at blive inviteret til det sidste møde i SF Region Hovedstaden for at indlede en debat om Ring 5-motorvejen.”

For yderligere kommentarer, kontakt Peter Westermann på tlf. 21 94 16 09
Vedhæftede fotos kan bringes med artiklen. De to første er hhv. Jørgen Ekstrøm Jakobsen og Peter Westermann på talerstolen.

Med venlig hilsen,
Peter Westermann
Folketingskandidat
for SF i Nordsjælland
Mobil: 21 94 16 09
www.peterwestermann.dk

Hans Christian Schmidt, transportminister

Ministeren udtaler til SN den 03.05.2011, at han tvivler på, at Ring 5 bliver en realitet. Læs her:
http://www.sn.dk/Minister-tvivler-paa-Ring-5/Sjaelland/artikel/126691

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)