Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Det siger medierne om RING 5

Her kan du se, hvor massive problemer svenskerne ønsker at eksportere til sjælland:

Og fra danske medier:

TV Links

  • 03.05.11     Egedal Lokalavis: Interview med borgmester Willy Eliasen

Tekst links 

Leder fra Raskmagasinet april 2011

Hvor meget sundhed kan man få for 100 mia. kr.?

Alle ved, at sundhed koster mange penge. At det koster at drive hospitalerne, at medicin koster penge og at lønudgifterne til sundhedspersonalet er høje. Men mennesker fødes, bliver ind imellem syge, kommer til skade og skal selvfølgelig behandles så godt som muligt. 

I Danmark anvender vi samlet lidt mindre end 8 % af bruttonationalproduktet (BNP) på sundhed og ligger således umiddelbart på niveau med andre lande. Bortset fra, at vi også medregner udgiften til hjemmehjælpen. Det har vi gjort siden 1998, idet sundhedsudgifterne før den tid lå i den lave ende med et niveau svarende til 6 % af BNP. Det så ikke så godt ud sammenlignet med andre lande, hvorfor den daværende regering – ingen har senere følt trang til at ændre på dette kunstgreb – lagde udgiften til plejesektoren inklusive hjemmehjælpen ind i sundhedsudgifterne. Dermed steg sundhedsudgifterne med flere procentpoint, uden der blev tilført flere penge. 

Og penge mangler der i endnu mere uhyggelig grad end før. Der bliver brutalt skåret ned overalt i regionerne, personale bliver fyret, stillinger genbesættes ikke og skadestuer lukkes, ligesom regionale sygehusafdelinger eller hele sygehuse lukkes ned. For der er ikke råd til mere, siger politikerne, som i samme moment er begyndt at tale om brugerbetaling eller egenbetaling, ud over hvad vi kender til i forvejen. For vi betaler jo allerede selv for en andel af den receptpligtige medicin, en andel af udgiften til kiropraktor, psykolog m.v. og principielt – bortset fra et symbolsk tilskud – hele udgiften til tandlæger, selv om det er svært at forstå, at sygdomme i mundhulen er ens egen sag. Fertilitetsbehandling er ved en ny lovændring blevet 100 % brugerfinansieret. Til gengæld kan man få gratis høreapparater, hvilket lidt for mange da også får. 

Men når nu riget fattes penge til befolkningens absolut nødvendige sundhed, så er det unægtelig svært at forstå, at de selv samme politikere, der går ind for at spare på sundhedsudgifterne, samtidigt uden at blinke siger ja til, at der skal hældes virkeligt mange milliarder i et motorvejsprojekt, som ikke hjælper på aktuelle problematikker, som ødelægger fredede områder, landsbyer og uerstattelig natur og som først og fremmest tilgodeser svensk industri, der gerne ser en motorvej gennem Nordsjælland til markederne i resten af Europa. 

Projektet hedder Ring 5 og er budgetteret til – men endnu ikke vedtaget – mellem 50 og 60 mia. kr. (En milliard er 1.000 millioner.) Dertil kan godt lægges udgiften til Fehmern-forbindelsen, som også budgetteres til et beløb i samme størrelsesorden. Trafikforskere er ikke i tvivl. Det er penge lige lukt ud ad vinduet, for projektet løser ikke trængselsproblematikken på de Nordsjællandske veje og naturen vil for stedse forsvinde til fordel for beton og asfalt (læs mere på http://www.nejtilring5.dk). Men hvad der er endnu værre er, at vi kan få så megetandet for de enorme summer. Vi kunne for eksempel få mere sundhed. 

Det nye superhospital, Hillerød Hospital, kommer ifølge Region Hovedstadens tal som nybyggeri på bar mark til at koste 3,8 mia. kr. På den baggrund er det ikke svært at regne sig frem til, at de fem regioner hver kunne få to spritnye superhospitaler samt driften af samme en årrække udenat spare i den eksisterende sundhedssektor. Vi kunne få det, som vi ofte har hørt om, men aldrig har oplevet, nemlig en sundhedssektor i verdensklasse. Men det er der ikke råd til. For vi skal have flere motorveje. 

Forstå det hvem der kan. Jeg kan ikke.

Af Charlotte Søllner Hernø

Chefredaktør

csh@raskmagasinet.dk

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)