KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG

KOM MED – VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

TILMELDING PÅKRÆVET!

KONFERENCEN ER ARRANGERET AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej Til Ring 5 til konference på Christiansborg fredag den 13. november kl. 10 – 14.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Konferencen afholdes i Fællessalen, hvor der er plads til 90 personer under de gældende corona-restriktioner. Konferencen er åben for alle, men kræver tilmelding efter først-til-mølle-princip.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Se programmet her

 

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.273 medlemmer og en facebookside med 3.943 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 24. august 2020.

Hvem rammes af RING 5

Ring 5 – hvem rammer den?

Mange borgere i Nordsjælland har sikkert hørt et eller andet om Ring 5 – men hvad er det egentlig og hvor rammer den?

Ring 5 er et kæmpestort motorvejs – og tog anlæg der starter i nord lidt syd for Helsingør med tre tunneler (to til tog og en til motorvej). Herfra går den ned gennem Nordsjællands landsbyer og naturområder til Tåstrup og videre herfra til Køge.

Projektet er udarbejdet af en dansk-svensk samarbejdsorganisation IBU – og linjeføringen er ikke helt fastlagt. Men tager man som udgangspunkt, at dette kæmpeanlæg kommer i den arealreservation, der ofte benævnes B5, rammer den nogenlunde som beskrevet nedenfor.

Efter lovgivningen er der en række særligt prioriterede landsbyområder, der skal bevares og beskyttes, fordi de i høj grad vidner om vores kulturhistoriske arv. Det er ironisk nok især en lang række af disse, der kommer til at bære generne fra Ring 5 og i værste fald slettes af landkortet. Det handler om:

”Særlige landsbyer” beliggende i selve Transportkorridoren

                                                                                                             Kommune

Toelt                                                                                                     Fredensborg

Nybo                                                                                                    Fredensborg

Fredtofte                                                                                              Fredensborg

Gunderød                                                                                            Fredensborg

Kirkelte                                                                                                Fredensborg

Hove                                                                                                    Egedal