Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Generalforsamling 2020

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 18/08/2020
19:00 - 22:00

Lokation
Ninas Naturcafe

Kategori


Kære medlemmer

I henhold til foreningens vedtægter skulle vi have afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5 den 19. april. Det blev imidlertid aflyst pga. coronasituationen. Vi mener nu, at situationen er så afklaret, at det er forsvarligt at afholde generalforsamlingen.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag, den 18. august kl. 19.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

På vegne af styregruppen, med venlig hilsen

Hans Duus Jørgensen

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)