KONFERENCE OM RING 5 PÅ CHRISTIANSBORG UDSAT

KOM MED OG VIS DIN MODSTAND – MØD EKSPERTER OG POLITIKERE

KONFERENCEN ARRANGERES AF FORENINGEN NEJ TIL RING 5

Som opvarmning til de forestående forhandlinger om ny infrastrukturplan inviterer foreningen Nej til RING 5 til konference på Christiansborg i januar.

Konferencen er med indlæg af bla. juraprofessor Peter Pagh fra KU og professor i transportmodellering Otto Anker Nielsen fra DTU.

Derforuden deltager transportordførere og folketingspolitikere. Og vi har selvfølgelig også inviteret transportminister Benny Engelbrecht.

Ny dato annonceres her, når haves, så hold øje med siden og følg Nej til RING 5 på Facebook.

Tilmelding sker ved henvendelse på mail hdj@kirkelte.dk. Tilmelding er ikke gældende før modtagelse af bekræftelse.

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Borgermøderne mod RING 5 er et tilløbsstykke

Op til folketingsvalget i 2019 intensiverede de tidligere to foreninger mod RING 5 – i dag Nej til RING 5 – indsatsen i forhold til afvikling af borgermøder, og der kom rigtig mange interesserede …


One Reply to “Borgermøderne mod RING 5 er et tilløbsstykke”

  1. nejtilring5

    Nu må det være nok med at tilføre mere støj i områderne. Vestegnen er gennemskåret af flere motorveje og jernbaner. Flyt arbejdspladser ud i yderområderne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: